Månadsmöte hos SPF Seniorerna Pärlan Vindeln
Landet runt | SPF Västerbotten

Månadsmöte hos SPF Seniorerna Pärlan Vindeln

SPF Västerbotten
Publicerad 2016-03-17

När SPF Seniorerna Pärlan Vindeln höll sitt senaste månadsmöte var kommunalrådet Mathias Haglund inbjuden att informera om senaste nytt från kommunen.
Pärlans nytillträdde ordförande Kenth Ärletun hälsade välkommen och uttryckte glädje över att många infunnit sig.
Karin Lundberg redogjorde för kommande aktiviteter bland annat en planerad teaterresa. Hon påminde även om vikten av att rekrytera nya medlemmar, för att behålla en livaktig förening.
Mathias Haglund tog i sitt anförande upp bristen på bostäder, fram för allt i centralorten men även utanför. Kommunen planerar att bygga tre hyreshus, som ska tillföra 60-talet lägenheter. I detaljplaneringen ingår även en trafiköversyn.
Ett annat stort och kostsamt projekt är simhallen. Där är frågan renovering av den befintliga eller bygga nytt, då det anses angeläget för kommuninvånarna att ha tillgång till simhall. Olika allternativ utreds.
Kommunens flyktinghantering togs också upp.
Kommunalrådet fick även besvara frågor från de intresserade åhörarna.
Ordförande tackade för den informativa föredragningen och överlämnade en present med lokal anknytning.
Efter kaffepausen greppade Kenth gitarren. Det var dags för dagens musikinslag, denna gång i form av ett melodikryss där publiken fick testa sina musikkunskaper.
Innan den avslutande lotteridragningen tackade ordförande besökarna, som alla bidragit till en trivsam eftermiddag i Församlingsgården. 115 personer deltog i sammankomsten.

SPF Västerbotten
Publicerad 2016-03-17
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas