Nyheter | Anhöriga

6 av 10 får ingen omsorg

Närmare 100 000 anhöriga har gått ner i arbetstid eller slutat arbeta helt och hållet för att ta hand om en närstående. Och ungefär en femtedel av befolkningen ger hjälp till en äldre person som de inte bor med, enligt fackförbunet Kommunals rapport "Hänger din mammas trygghet på dig?".

Publicerad 2011-11-14

– Utvecklingen som vi ser nu är helt oacceptabel. Den alltmer slimmade äldreomsorgen skjuter över en allt större del av ansvaret och kostnaden för omsorgen, till den äldre själv och till, deras barn. Huvudansvaret för att detta sker ligger på kommunalpolitikerna som systematiskt pressat priset på äldreomsorgen. säger Annelie Nordström, Kommunals ordförande i ett uttalande.

 

Kostnaderna för äldreomsorgen har sjunkit på senare tid, trots att antalet äldre hela tiden ökar. Färre anställda inom omsorgen betyder mer ansvar på de anhöriga. Många anhöriga tvingas till och med gå ner i arbetstid för att ta hand om sina föräldrar, uppger Kommunal.
Enligt rapporten fick 67 procent av 80+ någon form av omsorg 1980, 2009, knappt 30 år senare, fick bara 35 procent av 80+ ta del av den allmänna omsorgen.

 

På 80-talet uppgav 40 procent av de äldre att de fick hjälp av en anhörig som de inte bodde ihop med. I dag har den andelen ökat till hela 67 procent. När anhöriga går ner i arbetstid för att ta hand om sina äldre familjemedlemmar så kommer de i sin tur att få lägre pension när de blir äldre.

– Anhörigomsorgen är inte gratis, varken för de som ger omsorg eller för samhället. Den leder till att anhöriga får lägre inkomster, mindre fritid och i det längre perspektivet en försämrad pension. Men också att otryggheten och stressen ökar och att de anhöriga riskerar sin egen hälsa. Därtill förlorar samhället i uteblivna skatteintäkter Det rimmar mycket illa med arbetslinjen, säger Annelie Nordström.

”Besparingen” som görs på att dra ner på omsorgen och i stället låta anhöriga ta över vården riskerar alltså att ändå bli kostsam för samhället.

 

Under 2000-talet har samhällets kostnad för äldreomsorg fortsatt att minska, både i faktisk kostnad och som andel av BNP. Antalet anställda i äldreomsorgen har också minskat. Skärpta kommunala riktlinjer har gjort det svårare att få äldreomsorg. Chansen att få hemtjänst har minskat med 43 procent för en person med samma behov sedan slutet på 80-talet.

– Sveriges äldre har betalt skatt i åratal för att få en god omsorg, nu är det dags att leverera, säger Annelie Nordström.

Här hittar du rapporten

Hänger din mammas trygghet på dig?

 

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Kommunal

Fackförbundet Kommunal  organiserar över 500 000 medlemmar där de flesta har kommuner som arbetsgivare, men fler och fler är anställda i privata företag. Många är också anställda i landsting.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas