Ingen lag om att granska omsorgspersonal
Nyheter | Lag
Omsorgspersonal måste inte lämna utdrag ur brottsregistret Foto Colourbox

Ingen lag om att granska omsorgspersonal

Förskolepersonal ska alltid kontrolleras i brottsregistret innan anställning. Men det dröjer med en liknande lag inom äldreomsorgen, enligt äldreminister Maria Larsson.

Publicerad 2012-04-10

När Göteborg införde krav på att all personal inom äldreomsorgen skulle granskas i brottsregistret innan de anställdes sade sig äldreminister Maria Larsson vara öppen för tvingande lagstiftning, så att alla kommuner skulle göra samma sak. Men ett år senare är fortfarande ingen lag på väg.

På ena sidan finns äldre och anhöriga som oroas över uppgifter om stölder och övergrepp inom hemtjänsten och på boenden, på andra sidan finns bland andra SKL som värnar om integriteten hos sina medlemmar. Ska personer som dömts för stöld eller övergrepp få arbeta inom äldreomsorgen?

Någon ny lag verkar inte vara på väg inom den närmaste framtiden, enligt äldreminister Maria Larsson, (KD).
– Ingen ny lag är just nu på gång. Men jag har tidigare sagt att jag inte är främmande för ytterligare lagstiftning. Men att vi behöver erfarenhet från tidigare genomförd lagstiftning för att se om det är ett effektivt sätt att stänga ute brottslingar. Men också utan lag bör en kommun alltid ta referenser när man anställer, säger hon till Veteranen.

Idag krävs utdrag ur belastningsregistret vid anställning av personal till förskolor och skolor. Men det finns ingen lag som kräver att man gör samma sak när man rekryterar till äldreomsorgen. Ändå går utvecklingen mot att allt fler kommuner på eget bevåg kontrollerar att äldreomsorgspersonal inte är dömda för brott, precis som äldreministern råder.

– Vi måste utvärdera tidigare lagstiftning för att se om den har avsedd verkan. Det går att göra först när den varit på plats några år, säger Maria Larsson.

Hur ska svaga/sjuka/försvarslösa äldre kunna känna sig trygga med personerna som hjälper dem?
– Kommunerna måste ta den här frågan på allvar när man anställer personal. Ta alltid referenser. Dessutom finns goda exempel på lokala, brottsförebyggande program inom äldreomsorgen som fler kommuner borde tillämpa. Det gäller också att polisen arbetar förebyggande, och om brott har skett, att rättsvårdande myndigheter utreder brottet, och lagför och straffar den som är skyldig, säger Maria Larsson till Veteranen.

Trenden att granska personer som söker jobb ökar i hela samhället. 2011 gjordes 458 500 brottregisterutdrag, att jämföra med 2006, fem år tidigare, då endast 215 700 utdrag gjordes, enligt en undersökning gjord av TCO. Relevansen hos många av de kontroller som görs kan ifrågasättas och en utredning föreslagit att man ska begränsa möjligheten att begära ut registerutdrag.

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas