Nyheter | Brevsvar

”Vi måste vända på alla stenar”

Vi har ingen annan ambition än en värdig och trygg äldreomsorg, skriver Henrik Kjellberg, politiskt sakkunnig hos äldreminister Maria Larsson (KD) som svar på det brev som 15 seniorer skickade i januari.

Publicerad 2012-03-27

Det var i januari i år som 15 personer aktiva på forumet Silvergenerationen, däribland Gerd Forssell och Barbro Hellberg undertecknade ett brev till socialminister Göran Hägglund (KD), där man bland annat krävde att Socialstyrelsens kontroll av äldreomsorgen blev bättre, och att bästa kvalitet måste gå före bästa pris vid upphandlingar. Bakgrunden var höstens skandaler inom äldreomsorgen, och tidpunkten för brevutskicket valdes för att 2012 utropats som äldreår.

Nu har man fått svar, dock inte från Göran Hägglund, utan från Henrik Kjellberg, politiskt sakkunnig hos äldreminister Maria Larsson.

Skillnader ska analyseras
Han skriver bland annat att systematiska kvalitetsskillnader i olika typer av äldreomsorg måste analyseras.

”Vi måste vända på alla stenar och det får inte finnas några som helst tveksamheter vad gäller kvalitén för våra äldre”.

”Vi har gett Socialstyrelsen i uppdrag att göra en studie om kvaliteten på något sätt skiljer sig åt i verksamheter utförd i privat kontra offentlig sektor. Hittills har den statliga tillsynen inte kunna finna några kvalitetsskillnader mellan privat och kommunalt bedriven äldreomsorg. ”

Socialstyrelsen har dock, som Veteranen tidigare rapporterat, visat att det är betydligt lägre bemanning inom privat äldreomsorg än inom den offentligt drivna. Ingen svensk studie har dock kunnat visa samband mellan bemanning och kvalitet, även om flera utländska studier hittat sådana samband.

Skärpning av Lex Sarah
Vad gäller tillsynen, som var en viktig fråga för brevskrivarna, så påpekar Henrik Kjellberg att Socialstyrelsen fått större befogenheter och att Lex Sarah har skärpts för att nu gälla alla missförhållanden, inte bara de allvarligaste.

Han instämmer med brevskrivarna om att priset inte får vara den avgörande faktorn vid upphandlingar. Man ska konkurrera med kvalitet inte med pris, skriver han och påpekar samtidigt att friheten att välja mellan olika utförare öppnar för nytänkande.

Henrik Kjellberg använder samma argument som vi ofta hör Maria Larsson själv komma med: Han betonar vikten av jämförelsesystem och kvalitetssystem, utan att nämna exakt vad kvalitet innebär, och betonar också kommunernas ansvar för att valfriheten och äldreomsorgen ska fungera.

Värdegrunden ska hindra missförhållanden
”Vi vill bli bemötta som normalbegåvade människor”, skrev brevskrivarna. ”Vi vill inte hållas instängda året runt”  och ”Vi vill inte bli liggande i avföring med eller utan blöja”.
Henrik Kjellberg hänvisar till värdegrunden som ”ska genomsyra arbetet i äldreomsorgen och tydliggöra olika aspekter såsom integritet till exempel privatliv och kroppslig integritet; självbestämmande, individanpassning och delaktighet; insatser av god kvalitet, gott bemötande samt att den äldre personen ska kunna erfara trygghet och meningsfullhet.”

Propositionen om en nationell värdegrund antogs dock 1 januari 2011 och fanns alltså redan inskriven i Socialtjänstlagen då missförhållandena radades upp i höstas.

”Den senaste brukarundersökningen visade att 30 procent inte är nöjda med vården och omsorgen. Regeringen ser allvarligt på den siffran och följer utvecklingen noga samtidigt som vi ser över så att vi kan vidta de åtgärder som är nödvändiga för att återupprätta förtroendet i äldreomsorgen”, skriver Henrik Kjellberg”

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas