Antalet innebrända det högsta på fem år
Nyheter | Utsatta
Foto: Colourbox

Antalet innebrända det högsta på fem år

Varje vecka dör en äldre person i en brand. Det visar ny, preliminär statistik från MSB som presenterades på måndagen.

Publicerad 2016-01-12

113 personer omkom i bränder under 2015. Inte sedan 2010 har så många personer brunnit inne.

Omkring 60 procent av de omkomna är äldre, ofta över 80 år.

– Alla kan drabbas av brand, men äldre är särskilt utsatta när branden inträffar. Varje vecka brinner en pensionär inne i sitt eget hem, säger Anders Bergqvist, generalsekreterare på Brandskyddsföreningen.

Många av de omkomna har varit ensamma i sin bostad när branden startat och inte själva kunnat släcka den eller ta sig ur bostaden.

Brandskyddsföreningen vill att alla kommuner ska ha med brandskydd i bedömningen när äldre får hjälp att anpassa sitt hem. Det skulle ge ett ökat skydd mot brand.

Äldre extra utsatta

– Så länge kommunerna inte erbjuder ett individanpassat brandskydd är det viktigt att anhöriga hjälper sina äldre familjemedlemmar att brandskydda hemmet, säger Anders Bergqvist.

Rökning ligger bakom många dödsbränder.

– En fungerande brandvarnare är grunden i en bostads brandskydd men för den som är särskilt riskutsatt krävs ofta ytterligare åtgärder. Det kan exempelvis vara att komplettera brandvarnarens ljud med blixtljus och vibration, säger Per Karlsson, brandingenjör vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Nästan åtta av tio har omkommit där de bor. Antalet omkomna i vårdboenden ligger på en låg nivå jämfört med för 15 år sedan – ungefär sex procent.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Trendbrott

Sett över en längre tidsperiod har antalet omkomna i bränder minskat något i förhållande till befolkningsmängden.

Men 2015 ökade antalet bränder med dödlig utgång och antalet omkomna var det högsta på fem år.

Antal döda i bränder och antal bränder med dödlig utgång under åren 2000–2015.

År – Antal döda – Antal bränder
2000 128 122
2001 154 137
2002 158 146
2003 162 142
2004 94 89
2005 126 123
2006 110 105
2007 127 112
2008 116 110
2009 124 111
2010 130 123
2011 102 96
2012 103 90
2013 96 86
2014 81 73
2015 113 96
Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell organisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information, utbildning och rådgivning hjälper man privatpersoner, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.
#8
senioren-nr-8
Ur senaste Senioren
  • Porträtt: Margit och Willy Silberstein.
  • Hälsosam fika
  • Pensionärsråd: Du och din erfarenhet behövs
  • Malena Ivarsson: Skriv en ärlig kontaktannons

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas