Applåder i Polen när SPF-basen försvarade äldre
Nyheter | Polen

Applåder i Polen när SPF-basen försvarade äldre

Hallå där, Karl Erik Olsson, vad sa du på EU-konferensen ”Ekonomiskt Forum” i polska Krynica under första veckan i september?

Publicerad 2013-09-12

– I mitt anförande i ett av många seminarier berättade jag om SPF och dess organisation i Sverige. Jag tog upp vårt engagemang i AGE och vilka prioriteringar vi arbetar med i SPF.

Vad framhöll du då?

– Hur vi jobbar med att motarbeta negativa attityder till äldre, att tillse att äldre får ett ökat inflytande i det politiska livet, i civilsamhället och inom arbetslivet. Men också vårt arbete för en god vård och omsorg för äldre och att förbättra äldres ekonomi bland annat genom rättvisa pensioner och skatter.

SPF var enda pensionärsorganisation på plats. I publiken fanns politiska representanter från Polen och en rad andra EU-länder. Vad fick du för gensvar?

– Jag avslutade med att säga att jag trött på att höra att gamla är en börda, att vi istället måste inse att gamla, visa och friska människor är vår snabbast växande resurs. Det gav starka applåder i det ungefär 150 personer stora auditoriet.

Du har lång erfarenhet av Europa, bland annat som EU-parlamentariker. Uppfattar du att äldre har större eller mindre inflytande över politiken ute i Europa jämfört med i Sverige?

– Det ser ganska olika ut. Ett svar är att vi ligger längre fram när det gäller förekomsten av välfungerande pensionärsorganisationer och strukturer med kommunala pensionärsråd. Å andra sidan låter många länder politiker få vara kvar trots att de har nått hög ålder. I Sverige faller man tidigare för åldersstrecket och där går en hel del inflytande förlorat i onödan.

I Sverige är debatten het om att äldre bör och måste ges möjlighet att arbeta längre. Finns samma diskussion i Polen och Europa?

– Mycket känns igen från den svenska debatten. Den demografiska utmaningen var ett återkommande tema på konferensen. Men jag uppfattar inga förslag om att höja pensionsåldern från 67 år. Man anser att människorna är alltför slitna och trötta.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

EU-konferens

Ekonomiskt forum är en återkommande konferens med 1000-tals besökare och över 100 olika paneldebatter under tre dagar i början av september.

Huvudämnet för konferensen är hur ekonomin i EU ska formas efter krisen.

Polens premiärminister och Krakows borgmästare invigde konferensen.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas