Företag och fack enas om etik i äldreomsorg
Etisk plattform ska öka insynen Foto Colourbox
Nyheter | Omsorg | Vård | Frivillighet

Företag och fack enas om etik i äldreomsorg

En ny etisk plattform ska säkra kvaliteten i välfärden. Det hoppas en rad aktörer inom vård och äldreomsorg.

Publicerad 2013-09-23

Faktorer som ska mätas och redovisas öppet gäller bland annat kvalitet, utförarnas ekonomi, vad vinster går till liksom de anställdas villkor.
Den etiska plattformen ska stärka kvalitet och förtroend för offentligt finansierad vård och omsorg, hoppas företrädare för arbetsgivare och fackförbund.

DN debatt skissar man på principerna i plattformen.
– Vi, arbetsgivare och fackföreningar, har alla intresse av att förtroendet för vården och omsorgen återskapas. Därför tar vi gemensamt ansvar genom att i dag presentera en överenskommelse, skriver man.

Meddelarskyddet kommer att poängteras särskilt i plattformen:
– En anställd måste ha alla möjligheter att rapportera avvikelser eller missförhållanden som kan drabba enskilda eller hota kvaliteten i vården. Därför slår vi fast i plattformen att det meddelarskydd som gäller offentlig verksamhet också så långt möjligt ska gälla även privata vårdgivare. En förändrad lagstiftning om meddelarskydd skulle ytterligare bidra till öppenhet och insyn.

Professor Marta Szebehely som forskar om äldreomsorg på Stockholms universitet säger till Ekot att överenskommelsen tar upp sådant som har varit svårt att få insyn i tidigare.
– Uppgifter som rör utförarna, vilka ägarna är, deras kompetens och utförarnas ekonomiska ställning det är helt nya uppgifter. Man tar också in uppgifter om utförarnas kollektivavtal, det är också sådant som inte finns i dag, och man har fokus på hårda fakta som personaltäthet och de anställdas kompetens.

Men kritiska röster finns också. Företrädare för näringslivet anser att krav på kollektivavtal hotar den fria konkurrensen.
Svenska vård företräder små företag och förbundssekreterare Patrik Ulander är kritisk.
– Problemet är att det ser ut som att man kommer att ställa krav på kollektivavtal vilket innebär att alla vårdgivare inte kommer att kunna finnas med i plattformen. Det är en stor miss, säger han till Ekot.

Plattformen initierades av regeringen och välkomnas nu av socialminister Göran Hägglund (KD) och äldreminister Maria Larsson (KD).
– Den etiska plattformen bidrar till hög kvalitet inom vård och omsorg. Jag är därför glad för den ansvarskänsla och engagemang som parterna har visat, säger socialminister Göran Hägglund.

Regeringens vision är att alla offentliga, privata och idéburna utförare ansluter sig till plattformen.
– Det är en stor dag att den etiska plattformen nu är på plats. För de äldre innebär detta bättre insyn vilket i sig kommer att leda till högre kvalitet och förbättrad vård, oavsett driftsform. Detta är ett betydelsefullt steg mot ännu bättre och värdigare äldrevård, säger barn- och äldreminister Maria Larsson i en kommentar.

Regeringen kommer att finansiera det arbete som krävs för att förverkliga plattformen praktiskt liksom uppbyggnaden av det partsammansatta råd som ska bildas, skriver Socialdepartementet i ett pressmeddelande.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Undertecknarna

Håkan Sörman, verkställande direktör Sveriges Kommuner och landsting
Hans-Göran Elo, förbundsdirektör ¬Arbetsgivaralliansen
Petter Skogar, förbundsdirektör KFO ¬Arbetsgivarservice
Göran Fredriksson, ordförande ¬Vårdföretagarna
Heike Erkers, förbundsordförande ¬Akademikerförbundet SSR
Karin Linder, förbundsordförande DIK
Annelie Nordström, förbundsordförande ¬Kommunal
Stefan Jutterdal, ordförande Legitimerade sjukgymnasters riksförbund
Ivar de la Cruz, förbundsordförande ¬Naturvetarna
Lars Ahlin, förbundsordförande Psykologförbundet
Anitha Wijkström, förbundsordförande SRAT
Lena Haglund, förbundsordförande Sveriges arbetsterapeuter
Thony Björk, ordförande Sveriges farmaceuter
Marie Wedin, ordförande Sveriges läkarförbund
Kenth Nilsson, ordförande Tjänstetandläkarföreningen
Annika Strandhäll, förbundsordförande Vision
Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas