Åtgärder till äldre för en miljard
Nyheter | Vårbudgeten
Finansminister Magdalena Andersson (S). Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Åtgärder till äldre för en miljard

Det blir ett par extra satsningar på sjuka äldre i regeringens vårbudetget som presenteras idag.

Jan Arleij
Publicerad 2018-04-16

Regeringen vill bland annat öka möjligheterna att få erfaren vårdpersonal att arbeta efter 65 års ålder.

Med 200 miljoner kronor 2018 till landstingen hoppas man kunna behålla eller anställa bristkompetenser och förbättra vården för patienterna.

Medlen kommer att fördelas till samtliga landsting utifrån befolkning i samråd med Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Regeringen satsar också tio miljoner i syfte att fler människor i Sverige med vårdutbildning från andra länder ska kunna validera sina kunskaper snabbare och därmed kunna gå in och arbeta i vården.

Utskrivningar

Satsningen ingår i ett vård- och omsorgspaket som ingår i vårändringsbudgeten.

Paketet kostar en knapp miljard och innebär enligt regeringen en satsning på mer personal, på ökad tillgänglighet och kortare köer, och på att skapa förutsättningar för trygghet för den som skrivs ut från sjukhus och på ny teknik i äldreomsorgen.

– Många som skrivs ut från sjukhus behöver fortsatt vård och omsorg. Samtidigt blir alltför många kvar för länge på sjukhus trots att de egentligen är färdigbehandlade där, och behöver annan omsorg och vård. Det gäller inte minst äldre. För att det här ska fungera bättre skjuter regeringen till tio miljoner, skriver man i ett pressmeddelande.

Ny teknik

Betydligt mycket mer pengar går till att främja ny teknik i äldreomsorgen 2018.

350 miljoner kronor ska gå till bland annat mobila trygghetslarm för äldre, som exempelvis innebär att människor med begynnande demens kan vistas ute men larma om de känner otrygghet, och stöd till vårdplanering via videokonferens.

– Ny teknik kan förbättra tryggheten för de äldre och samtidigt avlasta personalen så de får mer tid med de äldre. Det kan handla om allt från trygghetslarm, fallsäkra golv och annan teknik som bidrar till att höja kvaliteten, säger äldreminister Lena Hallengren (S).

Kortare köer

I fredags berättade regeringen också om en vårdsatsning på 400 miljoner kronor för 2018 för att förbättra tillgängligheten och korta köerna.

Jan Arleij
Publicerad 2018-04-16
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas