Satsning ska ge fler hembesök
Nyheter | Vårbudgeten

Satsning ska ge fler hembesök

Regeringen skjuter till 400 miljoner kronor till vården. Äldre ska därmed kunna få fler hembesök.

Jan Arleij
Publicerad 2018-04-13

Pengarna ska finansiera ökad tillgänglighet, bland annat i form av så kallade mobila sjukvårdsteam för äldre patienter.

– Jag vet ju hur besvärligt det kan vara för en äldre människa att åka in och sätta sig i en lång kö på en akutmottagning, man kanske har ont, man kanske är orolig. Tänk vad bra om någon kan komma hem i stället, och man slipper sätta sig i den här kön, säger Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt till Ekot.

Fungerar

Tanken är att om fler gamla kan få besök av läkare och sjuksköterskor i hemmet, så minskar också trycket på landets vårdcentraler och akutmottagningar.

Men frågan är hur stor skillnad 400 miljoner kan göra för landets äldre vårdsökande. Medlen kommer att fördelas mellan landstingen efter befolkningsmängd.

– Ser vi på de områden i Sverige där det här har används så fungerar det bra. De flesta behöver aldrig åka in till akuten, och vi vet att många som sitter i köerna på akuten egentligen kanske behöver träffa personal på en vårdcentral eller varför inte få ett hembesök. Det här är ju ett sätt att lätta på trycket på akuterna, säger Jonas Sjöstedt.

Förhandlingar

Vänsterpartiet gör anspråk på att ha fått igenom förslaget i budgetförhandlingarna med regeringen.

Men socialminister Annika Strandhäll (S) säger också att ”tillgängligheten till vården är en prioriterad fråga för oss”.

Det handlar bland annat om att hantera en pressad personalsituation och de tider på året när vården är som mest pressad, säger Annika Strandhäll.

Sommaren

Medlen tillförs för att korta köerna, betonar hon i ett pressmeddelande.

– Medlen kan användas av landstingen för bland annat förstärkning under sommaren, mobila team i primärvården för en snabbare vård nära medborgaren och genom att vårdens personal används så att alla kompetenser tas till vara, exempelvis i form av vårdteam med flera olika professioner.

På måndag presenterar finansminister Magdalena Andersson (S) regeringens vårbudget i sin helhet.

Jan Arleij
Publicerad 2018-04-13
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas