Saknar stöd till boende
Nyheter | Vårbudgeten
Förbundsordförande Eva Eriksson.

Saknar stöd till boende

Det saknas åtskilliga satsningar i regeringens vårbudget, anser SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2018-04-16

– Det finns en rad sakfrågor som lyser med sin frånvaro, men där behoven av insatser är tydliga, säger förbundsordförande Eva Eriksson i en kommentar.

  • Investeringsstödet för seniorbostäder har tagit slut, vilket är problematiskt då fler vill bygga och behovet av både fler och bra bostäder för äldre växer.
  • Det genomförs alldeles för lite forskning kring äldres sjukdomar och läkemedel
  • Det finns i Sverige idag inget nationellt vaccinationsprogram för äldre som innefattar bältros, lunginflammation och influensa.

– Sådana enkla insatser som skulle förbättra äldrevården och öka äldres livskvalitet hade vi velat se i vårbudgeten.

Plan saknas

Måltidskvaliteten inom äldreomsorgen är också eftersatt i många kommuner, anser Eva Eriksson.

– Bra måltider är en förutsättning för livskvalitet och för att förebygga sjukdomar på äldre dagar, och det borde därför ha funnits med en konkret måltidssatsning inom omsorgen.

Bra vårdsatsning

SPF Seniorerna välkomnar de vårdsatsningar som finns med i vårbudgeten.

– Det är positivt att regeringen satsar på bättre tillgänglighet och mobila vårdteam, vilket kan komma äldre patienter till del, säger Eva Eriksson.

Likaså är satsningarna på välfärdsteknik inom äldreomsorgen bra.

– När det handlar om nya medel för kompetens inom vården förutsätter vi att det läggs särskild vikt vid geriatrisk kompetens.

Jan Arleij
Publicerad 2018-04-16
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor inom medicin, pensioner & skatter, må bra samt sex & relationer.