Valet 2018 | valet 2018

Statens bostadsstöd är slut

Statens investeringsstöd till äldrebostäder har tagit slut. Fler vill bygga men pengarna räcker inte.

Jan Arleij
Publicerad 2018-04-11

Två verktyg för att få fram fler bostäder är enligt den statliga myndigheten Boverket att satsa dels på statliga kreditgarantier för lån till bostadsbyggande, dels på ett statligt investeringsstöd till hyresbostäder, studentbostäder och bostäder för äldre.
– Vi ser att intresset för de statliga kreditgarantierna ökar och att investeringsstöden används runt om i landet. Hittills har investeringsstöden gått till 14 100 bostäder, säger Boverkets expert Ulrika Hägred till Senioren.

Stort intresse för äldres bostäder

Cirka 4 000 av de 14 100 som byggts med hjälp av investeringsstöd är bostäder för äldre.

Stödet till bostäder för äldre började betalas ut 2016 och löper sedan 2017 och tills vidare med 400 miljoner kronor per år.
– Intresset är mycket stort. Alla medel har kommit till användning, och stödet är faktiskt översökt, konstaterar Ulrika Hägred.

Bostäder viktigaste valfrågan

Seniorpanelen:
Lagen säger att man har rätt till boende. Den säger också att kommunerna ansvarar för att det ska finnas bostäder. Kommunpolitikerna är skyldiga att leverera, och det tänker SPF Seniorerna utnyttja i valrörelsen.
I organisationens valprogram prioriteras tre krav på politikerna i kommun och landsting:
Öka bostadsbyggandet, och bygg tillgängligt från början och vid renoveringar.
Inventera tillgängligheten i flerbostadshus och bostadsområden.
Intensifiera arbetet med att undanröja enkelt avhjälpta hinder i bostadsområden och kollektivtrafiklägen.
Tryggt boende är parollen. ”Bo kvar ska vara en rättighet – flytta en möjlighet”, skriver SPF Seniorerna i valprogrammet.

”Med åren blir det allt viktigare att bo bra – det fordrar bostäder som man kan åldras i. En grundförutsättning är att det finns bra bostäder för seniorer och att man dessutom har råd med dessa. Ingen ska tvingas bo kvar i ett boende som inte passar för att det saknas alternativ – eller för att alternativen är för dyra.”
De partier som visar sig vara lyhörda för SPF Seniorernas krav kan komma att göra väljarvinster på valdagen. I SPF Seniorernas opinionsundersökning »Seniorpanelen« med fler än 2 300 tillfrågade medlemmar, rankas nämligen bostadsfrågan som den allra viktigaste att få upp i valrörelsen.
Enligt samma undersökning säger sig nästan hälften av seniorerna, 48 procent, vara redo att rösta på ett parti som lyfter äldrefrågor på ett bra sätt.

Text: Jan Arleij

Dölj faktaruta

Ökat behov

Med alltfler äldre ökar behovet av bostäder som det går att åldras i.
– Alltfler kommuner får ett större antal och en större andel äldre som bor kvar i sina bostäder. Det gäller också kommuner med en totalt sett minskande befolkning, säger Ulrika Hägred.

Olika typer av bostäder

Investeringsstödet kan användas för tre ändamål.
Hyresrätter med tillgång till någon form av gemenskapslokal, viss personal som på dagtid kan ge hjälp och stöd och där minst en person i hushållet har fyllt 65 år. Det är inte ett biståndsbedömt boende.

En anpassning av gemensamma utrymmen i hyres- eller bostadsrättshus för att underlätta för äldre personer att bo kvar.
Fler platser i särskilt boende, alltså vård- och omsorgsboende som är biståndsbedömt.

Liten del särskilt boende

– Vi ser att det här investeringsstödet till bostäder för äldre har använts i alla län. Man kan också konstatera att bara en mindre del av ärendena har avsett särskilt boende, säger Ulrika Hägred.

Räcker inte

Återstår att se om regeringen tänker öka på det statliga investeringsstödet.
– Nuvarande stöd har lett till ganska bra resultat, men det räcker inte. Vi behöver göra ännu mer, sa bostadsminister Peter Eriksson (MP) i en riksdagsdebatt med Ann-Britt Åsebol (M) i januari.

Text: Jan Arleij

Jan Arleij
Publicerad 2018-04-11
senioren-nr-3
Artikeln är hämtad ur Senioren nummer 3 / 2018. Missa inget innehåll - bli medlem i SPF Seniorerna och få Senioren kostnadsfritt eller starta en prenumeration på Senioren.
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.
#8
senioren-nr-8
Ur senaste Senioren
  • Porträtt: Margit och Willy Silberstein.
  • Hälsosam fika
  • Pensionärsråd: Du och din erfarenhet behövs
  • Malena Ivarsson: Skriv en ärlig kontaktannons

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas