Fler bostäder till äldre
Nyheter | Vårbudget
Foto: Colourbox

Fler bostäder till äldre

Regeringen anslår 300 miljoner för att tillgänglighetsanpassa bostäder för äldre. Bra, men det behövs en mer långsiktig strategi, menar SPF Seniorernas Eva Eriksson.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2020-04-15

Pengarna som anslagits i vårändringsbudgeten går till Statens Bostadsomvandling AB, Sbo, som tillsammans med kommuner bygger om befintliga bostäder så att de blir tillgängliga för äldre. På så sätt kan fler bo kvar hemma längre, vilket i sin tur minskar kostnaden för omsorg

Bra med kapitaltillskott

– Det är bra att Statens bostadsomvandling får ett kapitaltillskott och skärpt uppdrag för att fortsätta sitt viktiga uppdrag att iordningställa bostäder anpassade för äldre, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson i en kommentar.

Tillskottet kan framför allt göra skillnad i kommuner med åldrande befolkning och svag bostadsmarknad, där det är svårt att finansiera ombyggnader på annat sätt.

Behöver byggas mer

– Vi saknar dock en långsiktig strategi för bostadsmarknaden för seniorer, säger Eva Eriksson och efterlyser fler åtgärder. Till exempel vill hon se ett statligt stöd för att bygga fler bostäder för äldre. Sedan länge efterfrågar också SPF Seniorerna stöd för att installera hissar i flerbostadshus.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2020-04-15
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas