Attendoanställda åtalas för brott mot meddelarfrihet
Foto: Getty Images
Nyheter | Missförhållande

Attendoanställda åtalas för brott mot meddelarfrihet

Förra året fick vårdbiträdet Stine Christophersen en skriftlig erinran när hon berättat för medier om brister i smittskyddet på det äldreboende där hon arbetade. Nu väcks åtal mot tre personer för brott mot meddelarfriheten.

Jan Arleij
Publicerad 2022-04-19

När coronasmittan drabbade äldreboendet där Stine Christophersen jobbade och flera äldre dog slog hon larm till medier om det bristande smittskyddet.

Stine Christophersen har berättat i flera medier om att Attendo ljög för anhöriga om vården de gav under det första coronaskedet våren 2020.

Arbetsgivaren ansåg då att hon var illojal och svarade med att varna sin medarbetare.

Måste få säga

Men enligt kammaråklagare Annette Fassl är det viktigt att människor kan påtala upplevda missförhållanden utan att riskera repressalier.

– Att kalla in en arbetstagare och ge en skriftlig erinran, som har skett i det här fallet, är enligt min bedömning brott mot lagen om meddelarskydd, säger Annette Fassl i ett pressmeddelande.

– Lagen trädde i kraft 2017 och såvitt jag känner till är den inte prövad än. Det är nu upp till tingsrätten att göra en bedömning. Det är viktigt att nämna att det handlar om kvinnans upplevda missförhållanden, inte vad som är sant eller falskt.

Straffskalan för brott mot lagen om meddelarskydd i vissa verksamheter är böter eller fängelse i högst ett år.

Stadsmissionen

Sveriges Radios dokumentär Det illojala vårdbiträdet beskriver Stine Christophersens kamp mot sin arbetsgivare Attendo och bolagets försök att tysta henne.

Hon har nu slutat på det Attendoägda äldreboendet Sabbatsbergsbyn efter 12 år och arbetar sedan några veckor som samordnare av flyktingstöd på Stadsmissionen.

Bett om ursäkt

Attendo skriver i en kommentar att man genom en egen utredning har konstaterat att erinransärendet hanterades felaktigt. Erinran togs tillbaka våren 2021 och företaget har bett medarbetaren om ursäkt.

”Efter händelserna har Attendo genomfört ett omfattande arbete för att främja en öppna och lärande kultur. Samtliga medarbetare och chefer har genomgått utbildningar i meddelarfrihet samt rättigheter och skyldigheter att anmäla misstanke om missförhållanden. Vi eftersträvar en kultur där alla medarbetare känner att de kan komma till tals.” skriver man på sin hemsida.

Jan Arleij
Publicerad 2022-04-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas