Visselblåsarlagen prövad: Attendo-anställda fälls i domstol
Foto: Getty Images
Nyheter | Prejudikat

Visselblåsarlagen prövad: Attendo-anställda fälls i domstol

Det blev fällande dom och 80 dagsböter vardera för två Attendochefer efter att de brutit mot lagen om meddelarskydd.

Jan Arleij
Publicerad 2022-10-20

Tre attendoanställda stod åtalade efter en mediagranskning om vad som hände vårdbiträdet Stine Christophersen efter att hon öppet kritiserat vårdbolagets Attendos coronahantering under pandemin.

Stine Christophersen vittnade om att omsorgstagare dött i onödan på grund av att vårdgivaren inte skilt covid-smittade och icke smittade åt.

Kort efter att hon i tidningen Expressen berättat om bristerna på äldreboendet Sabbatsbergsbyn där hon arbetade kallades hon till Attendos huvudkontor där hon fick en skriftlig erinran för att ha agerat illojalt och skadat Attendo.

Bristerna var stora, enligt Stine Christophersen.

Därmed har den så kallade ”visselblåsarlagen” prövats i domstol för första gången.

Enligt åklagaren utgjorde Attendos erinran en så kallad disciplinåtgärd och utgjorde därför ett brott mot repressalieförbudet i meddelarskyddet. Och enligt tingsrättens bedömning fick vårdbiträdet erinran för att ha lämnat uppgifter om verksamheten till media.

– En central fråga har varit om erinran utgjorde en så kallad disciplinåtgärd i lagens mening, vilket krävs för straffbarhet. Tingsrätten har bedömt att erinran innebar en disciplinåtgärd för vårdbiträdets uppgifter i media, säger rättens ordförande lagmannen Anders Dereborg i en kommentar.

En av de åtalade som vid tillfället var verksamhetschef på boendet ansågs inte ha deltagit i aktionerna mot Stine Christophersen på något straffbart sätt och friades därför. De två andra döms alltså till dagsböter.

Rätten enig

Tingsrätten vars dom kom i tisdags (18/10) har däremot avslagit Stine Christophersens skadeståndskrav mot de åtalade.

Tingsrätten har visserligen kommit fram till att hon har utsatts för en sådan allvarlig kränkning som ger rätt till skadestånd. De två dömda personerna har dock begått gärningen i tjänsten och då är det arbetsgivaren som normalt är skadeståndsskyldig. Enligt skadeståndslagen blir arbetstagaren personligen ansvarig endast om det finns synnerliga skäl för det.

– Enligt lagen krävs väldigt mycket för att arbetstagare ska bli personligen skadeståndsskyldiga för sådant de gör i tjänsten. I detta fall finns skäl som talar både för och mot personligt skadeståndsansvar, men tingsrätten har gjort den sammantagna bedömningen att det inte finns synnerliga skäl för sådant ansvar, säger Anders Dereborg.

Rättens ledamöter är överens om domen.

Bandade mötet

De båda cheferna nekar till brott. De menar att de ifrågasatt att Christophersen spridit falska uppgifter på youtube, och en hemsida omfattas inte av meddelarskyddet eftersom den inte lyder under tryckfrihetsförordningen.

Stine Christophersen bandade mötet med cheferna i hemlighet, och inspelningen har varit åklagarens viktigaste bevis.

Där anses cheferna hänvisa till uppgifter som enbart finns i kvälltidningsartikeln och inte på youtube, exempelvis antalet döda på boendet.

Säger upp avtal

Attendo får inte fortsätta driva äldreboendet Sabbatsbergsbyn. Stockholm stads nya styre saknar förtroende för Attendo och kommer driva äldreboendet i egen regi. Beslutet kommer att fattas av Norrmalms stadsdelsnämnd under torsdagen (20/10), uppger finansborgarrådet Karin Wanngård (S) till Ekot.

Beskedet kommer alltså två dagar efter domen mot Attendo. Lagbrottet mot meddelarfriheten begicks efter att Stine Christophersen larmat om missförhållanden på äldreboendet Sabbatsbergsbyn.

Dölj faktaruta

Det här säger lagen

Meddelarfrihet
1 kap. 7 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 10 § yttrandefrihetsgrundlagen
Det står var och en fritt att meddela uppgifter i vilket ämne som helst i syfte att göra dem offentliga i grundlagsskyddade medier, t.ex. radio, tv och tidningar.

Repressalieförbudet
3 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen och 2 kap. 6 § yttrandefrihetsgrundlagen
Repressalieförbudet innebär att en myndighet eller ett annat allmänt organ inte får ingripa mot någon för att han eller hon har använt sig av sin tryck- eller yttrandefrihet.

Man har rätt att tipsa.

Lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter
Lagen om meddelarskydd är tillämplig på yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom skola, vård och omsorg. Lagen hänvisar också till grundlagarnas repressalieförbud. Den som uppsåtligen ingriper i strid med repressalieförbudet genom en åtgärd som utgör avskedande, uppsägning, meddelande av disciplinpåföljd eller en liknande åtgärd döms enligt lagen till böter eller fängelse i högst ett år.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-10-20

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas