Även vaccinerad kan vara smittsam
Foto: Gettyimages
Nyheter | Pandemin

Även vaccinerad kan vara smittsam

Nu börjar de första effekterna av vaccinering mot covid-19 att rapporteras in.

Jan Arleij
Publicerad 2021-01-04

Israel hör till de länder som har kommit igång snabbast av alla i världen.

Redan vid årsskiftet hade cirka en miljon israeler fått den första av två sprutor med Pfizer-vaccinet.

Av dessa har cirka 240 israeler diagnosticerats med viruset efter vaccineringen, rapporterar israeliska medier.

Något som understryker vikten av att individer fortsätter att skydda sig, skriver nättidningen ”The Times of Israel”.

Utveckla symtom

Den som smittas några dagar innan man får vaccinets första dos eller under veckorna innan full effekt uppnås riskerar alltså fortfarande att utveckla symtom.

Även när vaccinet når sin högsta potential finns det fortfarande fem procents risk för att detta kan inträffa, skriver tidningen.

Kanske kan smitta

En annan sak som är viktig att ha i minnet är att det inte finns studier eller bevis för att en vaccinerad person inte kan vara smittsam, fortsätter Times of Israel.

Den egna kroppen skulle alltså kunna vara skyddad i hög grad men ändå bära på smittsamma viruspartiklar i slemhinnor och nasala passager utom räckhåll för antikroppar.

Pfizer-vaccinet

Studier av vaccinet har visat att immuniteten mot viruset stiger först efter cirka 8-10 dagar efter den första injektionen, och sedan bara till cirka 50 procents effektivitet.

Det är den andra dosen av vaccinet, som ges 21 dagar efter det första, som skyddar på ett mer avgörande sätt.

Immunsystemet uppnår cirka 95 procents effektivitet ungefär en vecka efter den andra dosen – alltså 28 dagar efter den första.

Dölj faktaruta

Även om viruset inte skulle skada bäraren eller ge några symtom – eftersom alla virus som tränger djupare in i kroppen snabbt skulle förstöras av det utvecklade immunsystemet – skulle viruset fortfarande kunna komma ut genom näsan och munnen och infektera andra.

Få biverkningar

De allra flesta israeler som har fått vaccinet har ännu inte rapporterat några negativa följdverkningar.

Cirka en av tusen vaccinerade personer har rapporterat att de fått milda biverkningar. Ett 20-tal personer har sökt läkarvård efter första sprutan.

Allt enligt siffror som publicerades i onsdags (30/1).

Foto: Gettyimages

De vanligaste rapporterade biverkningarna – sammanlagt 319 fall – var svaghet, yrsel och feber. Fem uppgav besvär med diarré.

Ytterligare 293 personer rapporterade lokala symtom där injektionen placerats, smärta, begränsad rörlighet, svullnad och rodnad.

Har sökt vård

Fjorton personer sa att de hade fått allergiska reaktioner som klåda och svullnad i tunga och hals.

Dessutom drabbades 26 personer av vad som beskrivs som ”neurologiska symtom”, varav 19 klagade på en stickande känsla i armen.

Endast 51 personer av de som rapporterade att de hade några biverkningar sa att de sökt läkarvård för sina symtom.

Fyra döda

Enligt israeliska medier har det funnits fyra fall där människor i Israel har dött strax efter vaccinationen, men tre av de fyra dödsfallen ansågs av hälsovårdsministeriet, liksom av både familjemedlemmar och läkare, inte kunna kopplas till vaccineringen.

Det fjärde fallet, en 88-årig man som redan hade allvarliga hälsoproblem, utreds för närvarande.

80 000 har vaccinerats i Sverige – läs mer här.

The Times of Israel

The Times of Israel är en Jerusalem-baserad online-tidning (timesofisrael.com) som grundades 2012 för att dokumentera utvecklingen i Israel, Mellanöstern och runtom i den judiska världen.

Det grundades av den israeliska journalisten David Horovitz som är ansvarig för webbplatsens redaktionella innehåll.

Här kan du läsa hela texten.

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2021-01-04

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas