Bank ersätter lurade kunder
Foto: Getty Images
Nyheter | Vändning

Bank ersätter lurade kunder

Länsförsäkringar Bank ska betala sammanlagt 876 000 kronor till ett par, 86 respektive 83 år gamla som drabbats av ett bedrägeri.

Jan Arleij
Publicerad 2023-02-24

Paret, bosatt i Östergötland, utsattes 2018 av en bedragerska som ringde upp och påstod sig vara från Länsförsäkringar Bank.

Bedrageskan uppgav att det uppstått problem och att dosan för inloggning behövde konfigureras om.

Den 86-åriga kvinnan lämnade då ut sina inloggningsuppgifter. Tre dagar senare upprepades bedrägeriet på nytt.

Sammanlagt kunde bedragarna föra över 150 000 kronor från mannens konto och 750 000 kronor från kvinnans till sina egna bankkonton, skriver nyhetsbrevet Sak&Liv.

Banken avslog

Några dagar senare hörde banken av sig och uppmärksammade paret på de misstänkta kontoöverföringarna.

Paret reklamerade transaktionerna till banken, som avslog deras begäran med motiveringen att de båda varit ”grovt oaktsamma” och även ”särskilt klandervärda” i sin hantering av säkerhetsdosan.

Förlikning

Men Stockholms tingsrätt har nu handlagt tvisten som landat i en förlikning mellan banken och paret.

Förlikningen innebär att banken betalar pengar till paret i enlighet med kraven i stämningsansökningarna. Parterna ska stå för sina egna rättegångskostnader.

Inte klandervärt

I parets stämningsansökan har de accepterat bedömningen att den kvinnan genom grov oaktsamhet har åsidosatt sina åligganden mot banken, men inte att hon dessutom ska anses ha handlat klandervärt.

De har därför uppgett att de som konsument endast ska stå för ett belopp på 12 000 kronor. Banken ska återbetala 138 000 kronor till hans konto och 738 000 kronor till hennes konto.

Något som Länsförsäkringar Bank alltså nu har gått med på.

Högsta domstolen

Stämningsansökningarna lämnades in i början av november, cirka tre månader efter en dom i Högsta domstolen som innebär att en bank ska återbetala den summa som en kund blivit bedragen på om kunden inte anses ha agerat ”särskilt klandervärt”.

Jan Arleij
Publicerad 2023-02-24

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas