”Benskörhet måste uppmärksammas mer”
Benskörhet är en folksjukdom som orsakar lidande och kostnader och måste uppmärksammas mer Foto Colourbox
Nyheter

”Benskörhet måste uppmärksammas mer”

Varför tycks varken läkare eller politiker bry sig om en sjukdom som drabbar så många och kostar så mycket, frågar sig sju debattörer på Dagens samhälle.

Publicerad 2013-07-09

Bland debattörerna finns bland andra Ann Lindgren, tidigare ordförande för SPF, och man frågar sig om det faktum att benskörhet, eller osteoporos, främst drabbar äldre kvinnor – en svag grupp i samhället – gör att sjukdomen nedprioriteras av vården.

”I Sverige inträffar varje år över 70 000 frakturer som beror på benskörhet. Sveriges och Norges befolkning löper störst risk att drabbas av benskörhet i hela Europa. Orsakerna till sjukdomen är inte helt klarlagda. Men ärftlighet, kroppsbyggnad, rökning, låg fysisk träning, kostvanor och brist på D-vitamin kan vara faktorer som påverkar.” skriver man.

Debattartikeln, ”Synliggör den nedtystade och dyra folksjukdomen”, publicerades 27 juni i år och är undertecknad av Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet, Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, Anders Milton, läkare och ledamot i kommittén för jämlik vård, Ann Lindgren, journalist, fd ordförande i SPF och författare till ”Handbok för resten av ditt liv”, Magnus Eriksson, allmänläkare, Stig Nyman, äldre- och forskningslandstingsråd (KD) Stockholm samt Anders Lönnberg, ordförande Diabetesorganisationen i Sverige, landstingsledamot (S) Stockholm

Du kan läsa hela debattartikeln här:

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas