Nyheter

Dålig koll på läkemedel dyr affär för kommuner

Kommuner som enligt Socialstyrelsen har höga kostnader för kommunal vård och omsorg är också de som har höga andelar multimedicinering och olämpliga läkemedel. Det hävdar SPF och PRO i ett gemensamt utspel.

Publicerad 2013-11-13

De båda pensionärsorganisationerna har granskat en undersökning av kostnaden för vård och omsorg i ett antal kommuner i Stockholmsområdet som Socialstyrelsen nyligen presenterade.

– Brister i äldres läkemedelsbehandling är bekymmersamt både för den äldre och för kommunen som sannolikt får ökade kostnader får vården och omsorgen, säger Lars Nilsson, SPFs sakkunnige i läkemedelsfrågor.

– Höga kommunala kostnader för vården behöver alltså inte vara positivt.

Resultaten överensstämmer med tidigare iakttagelser som SPF och PRO har gjort inom det gemensamma projektet Koll på läkemedel.

Med hjälp av Socialstyrelsens läkemedelsregister har landets samtliga kommuner granskats i två avseenden: hur stor andel 80-plussare står på tio eller fler läkemedel och hur stor andel har fått direkt olämpliga läkemedel förskrivna av sina behandlande läkare.

I ett pressmeddelande som gick ut på torsdagen hänvisas till 2012 års resultat. Som veteranen.se tidigare har rapporterat är skillnaderna mellan landets kommuner mycket stora.

För att öka pressen har SPF och PRO i början av veckan skickat ett brev till 161 kommuner med särskilt dåliga resultat.

I brevet trycker pensionärsorganisationerna på med olika argument för att få de inblandade parterna runt den sjuka äldre att åstadkomma en förändring:

– Det är angeläget att kommunen försöker påverka och samarbeta med vårdcentraler, läkemedelskommittéer och andra funktioner inom landstinget för att förbättra situationen.

Ledamöterna för PRO och SPF i det kommunala pensionärsrådet har också informerats om äldres läkemedelsbehandling i kommunen, skriver man vidare i brevet.

– Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att frågan kring äldres läkemedelsbehandling i kommunen tas upp på ett kommande KPR-möte.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Hela utspelet

Här kan du läsa SPFs och PROs pressmeddelande.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas