Nyheter

Dementa kan vägra ta emot hjälp

Publicerad 2011-08-31

En person med psykisk sjukdom kan tvingas till vård om han eller hon löper risk för psykos och riskerar att allvarligt skada sig själv eller andra.

En person med tungt missbruk kan tvingas till vård om inget annat hjälper, och om han eller hon:
a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara,
b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller
c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Men det finns ingen lag om tvångsvård av dementa. Detta har Lena Mellin tagit fasta på i en text i Aftonbladet:

”Hon är färdigbehandlad av sjukvården och ska per automatik därmed lämna sjukhuset.
Hon är för sjuk för att fatta egna beslut, men har ändå uttryckt att hon vill åka hem.
Alltså måste kommunen, som har ansvar för äldrevården, ta hänsyn till kvinnan och se till att hon kommer hem.” skriver Lena Mellin.

Även dementa borde få hjälp av lagen, menar hon.

”Det är givetvis ett mycket stort beslut att tvinga en människa att flytta till en vårdinstitution. Men om personen uppenbarligen inte är i stånd att ta tillvara sina egna intressen?”

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Läs texten här:
De dementa borde få hjälp – även av lagen.

 

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas