Demonstrerande 57-or får expertens stöd
Från demonstrationen i maj 2023. Foto: Jan Arleij
Nyheter | Pensionerna

Demonstrerande 57-or får expertens stöd

Många 57-or är långt ifrån nöjda med regeringens kompensation. Man anser sig bli snuvade på viktiga rättigheter – och pensionsexperten KG Scherman ger 57-orna rätt. ”Det som skett är en skandal på flera plan”.

Jan Arleij
Publicerad 2023-09-11

Klockan 11.00 idag måndag (11/9) samlas 57-orna på nytt utanför riksdagshuset för att demonstrera mot regeringens uteblivna åtgärder. Senast det begav sig var i maj, nästan på årsdagen av det ödesdigra riksdagsbeslutet om höjda pensionsåldrar.

Man har efter en årslång kämpainsats visserligen fått löfte om återbetalning under 2024 av skatter motsvarande 3,2 miljarder kronor som man betalar för mycket under 2023. Men en rad viktiga besked saknas, anser företrädare för årskullen.

Arbetsgivaravgiften för 57-orna är ett avgörande exempel. Sådana tas ut i full skala under 2023.

Den borde enligt kritikerna ha varit 10,21 procent och inte 31,4 procent som nu är fallet.

Rättigheter uteblir

Detta misstag har dessutom kombinerats med att en rad rättigheter har dragits in eller skalats ned.

Det handlar bland annat om a-kassa, arbetsskadeförsäkring, sjukpenning, sjukersättning och bilstöd. Det finns ännu mer.

Vinnare och förlorare

Annorlunda uttryckt: arbetsgivarna måste betala full arbetsgivaravgift för 57-orna under 2023 – samtidigt som 57-orna går miste om socialförsäkringssystemets fulla skydd.

Staten vinner och vissa individer – de som råkar vara födda 1957 – förlorar.

Det som 57-orna har råkat ut för speglar inte bara en orättvisa mot en specifik årskull utan något ännu djupare – ett dysfunktionellt svenskt pensionssystem, och en politisk överbyggnad med en pensionsgrupp som inte visat vilja eller förmåga att ta ansvar, säger KG Scherman, nestor inom pensionsdebatten.

KG Scherman

KG Scherman. Foto: Jan Arleij

  • KG Scherman har varit engagerad i pensionsfrågan sen början av 1980-talet. Han var generaldirektör för Riksförsäkringsverket 1981-1996, då bland annat ansvarig för underlaget till dagens pensionssystem.
  • Sex år som president i den internationella organisationen för socialförsäkringar.
  • Skrivit mängder av debattartiklar, tre böcker, anföranden i internationella sammanhang
  • Under 2000-talets inledning var han rådgivare till SPF Seniorerna i pensionsfrågan.

Dölj faktaruta

– Förfarandet aktualiserar en avgörande principfråga. Staten får inte behandla en enda av sina medborgare orättvist. Det är regelvidrigt och principiellt förkastligt, säger KG Scherman till Senioren.

Det skulle kunna vara grund för en grupptalan mot staten.

– Jag tycker att man på något sätt skulle driva detta, åtminstone för egenföretagarna.

Måste ses över

KG Scherman skräder inte orden. Han anser att dagens system har ”kört i väggen”. Pensionsgruppens misslyckande är monumentalt, inte bara vad gäller hanteringen av 57-orna.

– Som Pensionsmyndigheten och andra, inte minst SPF Seniorerna, förordar så behöver alltihop ses över från grunden. Men då räcker det inte med att prata om vad som är det bästa pensionssystemet.

– Man måste börja med att se över vilka som skall samarbeta och hur. Och då menar jag att en början bör vara att arbetsmarknadens parter och staten arbetar tillsammans med att formulera kriterier och oberoende uppföljningssystem.

Här fördjupar Scherman kritiken

KG Scherman gör en djupgående analys av hur det gick till när 57-orna kom till korta i en lång artikel i tidningen Fokus (24-30/8-numret). Han går igenom avgörande steg i processen och ger sin syn på vem som gjorde vad, och vem som inte vidtog nödvändiga åtgärder i tid. Några stickprov:

I
”Finansdepartementet tar i stället bort det förhöjda grundavdraget 2023 för dem födda 1957, men behåller egenavgifter och arbetsgivaravgifter för samma åldersgrupp. Detta trots att Socialdepartementets förslag innebär att de för samma år inte får komma i åtnjutande av socialförsäkringarna i full omfattning.”

II
”Av konsekvensredovisningen i Finansdepartementets promemoria framgår att de offentligfinansiella konsekvenserna av förslaget från och med 2023 innebär budgetförstärkningar. Dels därför att det förhöjda grundavdraget försvinner för dem födda 1957. Dels därför att arbetsgivaravgifter tas ut för dessa ytterligare ett år. Däremot framgår det inte att staten slipper en utgiftsökning 2023, eftersom de födda 1957 enligt Socialdepartementets förslag inte ges fullt skydd i socialförsäkringarna.”

III
”Det var så här det gick till när 57:orna hamnade i kläm. Pensionsmyndigheten påstår att den inte förstått att det skulle bli så här. Skatteverket har ansett att det inte hade med saken att göra. Socialdepartementet skriver en promemoria i enlighet med Pensionsgruppens önskemål. Finansdepartementet föreslår ändringar i skattesystemet utan samordning med Socialdepartementet. Finansdepartementet anser sig, helt riktigt, inte ha någon anledning att utan vidare bry sig om vad Pensionsgruppen, som inte heller uttalat sig om skatterna, skulle kunna önska. Socialförsäkringsministern försummade att tillse att ärendet bereddes på ett korrekt sätt.”

Källa: Citaten är hämtade ur Tidningen Fokus.

Dölj faktaruta

Jan Arleij
Publicerad 2023-09-11

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas