”Det behövs sanktioner”
Nyheter | Tillgänglighet

”Det behövs sanktioner”

Deltagare från sex riksdagspartier var eniga om att tillgänglighetsreglerna måste följas upp bättre.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2018-07-03

Under ett seminarium fick representanter för flera riksdagspartier svara på frågor under tid, för att ge sin syn på tillgänglighetsfrågan.

Alla ska få plats

– Vi måste se till att de regler vi har idag faktiskt efterlevs. Men också att det måste kännas för dem som ruckar på dem, sade Leif Nysmed (S).

Han menade att byggföretag ofta försöker göra undantag. Och att man ibland tar billiga genvägar när möjligheten bjuds.

Kommunerna måste inventera sitt bestånd och kontroller att det fungerar.

– Vi har ett samhälle där alla ska få plats, det är en rättighet.

Inkonsekvens

Emma Hult (MP) såg ett problem med att reglerna spretar.

– Ett hus som byggs som sommarstuga undantas från vissa krav, men vad händer när den görs om till permanentboende?

Roger Hedlund (SD) frågade sig om Sverige verkligen är så rikt som det påstås, eftersom vi inte har råd att följa reglerna.

Behövs incitament

Bengt Eliasson (L) ville göra det lätt att göra rätt och ge kommunerna incitament att följa reglerna.

– Vi behöver se till att öka tillgängligheten för alla, även i det befintliga bostadsbeståndet. Det är en kostnad vi får ta om vi verkligen menar någonting med att vi behöver tillgängliga bostäder.

Han tipsade om tillgänglighetsvandringar som de gör i Halland tillsammans med funktionshinderrörelsen, och där personer från byggbranschen får följa med och se vad det är man faktiskt menar.

Men han ansåg också att de nuvarande kraven måste ses över och att hela byggprocessen måste bli enklare och mer flexibel.

– Kraven behöver moderniseras och utvecklas, men framför allt måste de som finns följas.

Problem med olika tolkningar

Ola Johansson (C) såg ett problem i hur reglerna tolkas olika av olika kommuner, och menade att de måste bli enklare att tolka.

Han talade också för utrymmen för personliga assisteneter och för att en ny typ av trygghetsbostäder skulle kunna skapa positiva flyttkedjor.

Och han påpekade att nybyggda bostäder kan göras tillgängliga och att de som inte behöver samma tillgänglighet kanske kan flytta in i det äldre beståndet i hgöre grad.

– Det är ju inte givet att en första bostad ska vara från det nya beståndet.

Ambitionen har höjts

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson avslutade det hela med att säga att hon tycker sig se en höjd ambitionsnivå.

– Nu måste vi se över socialtjänstlagen för det här med goda och skäliga levnadsvillkor påverkar hur kommuner ser på tillgänglighetsfrågan. Sedan är det anmärknignsvärt att kommunerna inte följer lagen.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2018-07-03
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.
#8
senioren-nr-8
Ur senaste Senioren
  • Porträtt: Margit och Willy Silberstein.
  • Hälsosam fika
  • Pensionärsråd: Du och din erfarenhet behövs
  • Malena Ivarsson: Skriv en ärlig kontaktannons

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas