Dyrt med tidsbegränsad tjänstepension
Nyheter
Annika Creutzer frågar ut Staffan Ström, pensionsekonom Alecta, Johannes Hagen, forskare vid Uppsala universitet och Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF. Foto: Gunilla Lindahl

Dyrt med tidsbegränsad tjänstepension

Ska du snart gå i pension och funderar över om du ska ta ut tjänstepensionen på 5, 10, 15 år eller kanske livsvarigt? Väljer du femårsalternativet kan det stå dig dyrt, visar en rapport från SPF Seniorerna.

Gunilla Lindahl
Publicerad 2017-01-17

Allt fler väljer att ta ut tjänstepensionen tidsbegränsat istället för livsvarigt. Det är fortfarande sju av tio som väljer livslång utbetalning av tjänstepensionen, men under de senaste åren har många människor valt att ta ut sina tjänstepensioner på kortast möjliga tid, vilket i regel är fem år.

Höginkomsttagare förlorar mest

En färsk undersökning från SPF Seniorerna visar att många förlorar på det ekonomiskt. De stora förlorarna på kort uttagstid är framför allt personer med hög pension. Orsaken är att ränta på ränta-effekten faller bort till skillnad från vid livsvarigt uttag.
Ett räkneexempel visar att en privat tjänsteman med en slutlön på 35 000 kr förlorar över 150 000 kronor om tjänstepensionen tas ut på fem år jämfört med om pensionen tagits ut livsvarigt (exemplet utgår från en livslängd på 85 år).

3 av 10 väljer tidsbegränsat

Vid ett seminarium som hölls på SNS 17 januari presenterades forskningsrapporten Utbetalningstider i tjänstepensionssystemet av Johannes Hagen, forskare i Uppsala. Han har gått igenom AMF och Alectas uppgifter hur ca 370 000 nyblivna pensionärer valde att ta ut sin tjänstepension mellan åren 2008 och 2013. Rapporten visar bland annat:

  • Sju av tio valde livslång utbetalning enligt förvalsalternativet men det blir alltmer populärt att ta ut tjänstepensionen under kortare tid.
  • Tjänstemän med höga inkomster och stort pensionskapital valde längre utbetalningstider jämfört med privatanställda arbetare i SAF-LO-kollektivet.
  • Personer med sämre hälsa väljer i högre grad ett tidsbegränsat uttag.

”Informera om konsekvenserna”

Så tycker SPF Seniorerna:

• Individen ska själv kunna välja uttagstid men livsvarigt uttag bör göras till standard för förvalen på blanketter och de räkneexempel som medföljer bör belysa utfallen av olika uttagstider.

• Efter att tjänstepensionen har börjat betalats ut bör man få möjlighet att göra uppehåll i sin tjänstepensionsutbetalning samt kunna förändra den uttagstid som valts initialt.

• Det behövs betydligt bättre information från både staten och tjänstepensionsföretagen till blivande pensionärer om de ekonomiska konsekvenserna av olika uttagstider för tjänstepensionen samt om hur andra delar av pensionssystemet påverkar.

• Se över hela pensionssystemet, vi seniorer ska ha pensioner som det går att leva på.

Dölj faktaruta

Vill leva nu

– Den vanligaste orsaken till att man väljer en kort utbetalningstid är att man vill konsumera och leva nu medan man är relativt pigg, sa Johannes Hagen.
Staffan Ström, pensionsekonom från Alecta, underströk att många fortsätter att arbeta efter att de börjat ta ut en del av tjänstepensionen.
Talet om att allt fler med hög pension söker sig till Portugal för att slippa betala skatt tillbakavisade han.
– Av ca 220 000 pensionärer är det bara 500 som vi betalar tjänstepension till.

Oroliga

Dan Adolphson, trygghetsekonom på Alecta, hänvisade till en undersökning bland 25-79-åringar med tjänstepension gjord av AMF/Novus som visar att fyra av tio svenskar oroar sig över att pensionen och besparingarna inte kommer att räcka livet ut.
– De som tar ut pensionen på kort tid är i regel inte medvetna om sina val men det finns exempel på personer som tar ut pensionen snabbt för att kunna få bostadstillägg.
Eftersom det visat sig att förhandsvalet för de olika tjänstepensionerna är styrande ansåg alla i panelen att det borde finnas kompletterande uppgifter om vad det innebär att ta ut pensionen på kort tid samtidigt som vår beräknade livslängd ökar.

Text och foto: Gunilla Lindahl

Gunilla Lindahl
Publicerad 2017-01-17
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas