En av fyra tvingas till sjukhus på nytt
Nyheter | Samarbete
Foto: Gettyimages

En av fyra tvingas till sjukhus på nytt

Var fjärde sjukhusvistelse bland de mest sjuka äldre följs alltför snabbt av en ny inskrivning. Det innebär att ingenting har hänt på tio år.

Jan Arleij
Publicerad 2021-04-01

Socialstyrelsen har länge följt utvecklingen av så kallade återinskrivningar bland äldre. Alltså hur vanligt det är att en patient som vårdats på sjukhus skrivs in på nytt inom 30 dagar utan att det varit planerat.

Nu finns en färsk analys som släpptes den 1 mars.

Under 2019 följdes drygt var fjärde sjukhusvistelse, 28 procent, i gruppen mest sjuka äldre av en återinskrivning. 2010 var andelen lika stor, 25 procent.

En femtedel, 18 procent, av återinskrivningarna skedde redan inom tre dagar efter att den äldre skrivits ut från sjukhuset. I 38 procent av fallen kom patienten tillbaka inom en vecka, enligt analysen.

Fler fall av njursvikt

Av rapporten – ”Återinskrivningar av multisjuka och sköra äldre” – framgår att det har skett förändringar när det gäller vilka diagnoser som ofta följs av en återinskrivning. KOL och fraktur på lårben har minskat sedan 2010 medan exempelvis njursvikt har ökat.

Dölj faktaruta

– En återinskrivning kan vara ett tecken på att behandlingen på sjukhuset inte gett tillräcklig effekt, säger Johan Fastbom, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Men det kan också handla om att primärvårdens och socialtjänstens mottagande, samarbete och uppföljning efter utskrivning inte har fungerat.

Det behövs en rad insatser för att förbättra läget, slår Socialstyrelsen fast i rapporten. Bland annat rutiner som möjliggör läkarbedömningar i hemmet alla dagar och tider.

Hemtjänsten

– Att återinskrivningar av de mest sjuka äldre fortfarande är lika vanliga aktualiserar behovet av att stärka den nära vården, säger Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd vid Socialstyrelsen.

Iréne Nilsson Carlsson.

Hon menar att också hemtjänsten behöver involveras mer i det riskförebyggande arbetet, för att i ett tidigt skede uppmärksamma om en person visar tecken på att försämras.

– Upprepade sjukhusvistelser kan vara mycket påfrestande för en skör, multisjuk person.

Finns goda exempel

I undersökningen har Socialstyrelsen intervjuat tio regioner om hur de arbetar för att förebygga återinskrivningar av multisjuka och sköra äldre.

Några exempel på de insatser som görs är mobila team, hemgångsteam och särskilda samordnare som planerar, koordinerar och följer upp vården och omsorgen efter äldre patienters utskrivning från sjukhus.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-04-01

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas