Enklare få bostadstillägg
Enklare söka bostadsbidrag, reglerna för att söka bostadstillägg förenklas Foto Colourbox
Nyheter | Mindre krångel

Enklare få bostadstillägg

1 november införs nya regler som gör att pensionärer slipper söka om sitt beviljade bostadstillägg, ofta kallat bostadsbidrag, varje år.

Publicerad 2012-10-08

Efter upprepade påtryckningar från pensionärsorganisationerna kom regeringen i våras med en ny lag.

Förändringen innebär att Pensionsmyndigheten, som prövar och utbetalar bostadstillägg för pensionärer (BTP), tidigare bostadsbidrag, kan fatta tillsvidarebeslut för den enskilde pensionären, i stället för som hittills tidsbestämda beslut om oftast ett år i taget.

Får besked
– Vi ändrar alltså automatiskt många av de beslut som finns i dag till beslut som gäller tills vidare, sa Minna Frisk, projektledare på Pensionsmyndigheten, på en pressträff på måndagen.

– De cirka 175 000 pensionärer som omfattas av detta får besked av oss. Övriga cirka 88 000 pensionärer med bostadstillägg får en ny ansökan när det är dags att söka. Även dessa kommer därefter – med vissa undantag – att få beslut som gäller tillsvidare.

Uppgifter stäms av
Första gången måste pensionärerna söka sitt bostadstillägg men sedan stäms uppgifterna av mot Skatteverket, folkbokföringen och de vanligaste tjänstepensionsbolagen.

– Vanliga inkomstförändringar behöver alltså inte anmälas utan bara andra förändringar i ekonomi, bostads- och familjeförhållanden, förklarade Richard Wirenius, BTP-expert på Pensionsmyndigheten.

Skriftlig kopia
Vad man inte kommer ifrån är att lämna in kopia på aktuell hyresavi eller bostadsrättsavgift. Ändrad arbetsinkomst måste också anmälas skriftligt liksom inkomst av kapital om man har sådana.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Bostadstillägget

Även den som äger sin bostad kan ha rätt till BTP.

Man kan ha upp till 100 000 kronor på banken och ändå ha rätt till BTP. Har man över 100 000 sänker det bostadstillägget – så är fallet för cirka 34 000 pensionärer.

Maxbeloppet för en ensamstående är 4 870 kronor i månaden. För den som är gift eller sambo är beloppet 2 495 kronor.

Cirka 88 procent som får BTP är ensamstående.

I december 2011 hade 264 000 personer BTP – 210 000 av dem var kvinnor.

Pensionärer med bostadstillägg har en total inkomst på i snitt 10 600 kronor per månad före skatt (exklusive bostadstillägg).

Från årsskiftet höjs BTP för ensamstående med 170 kronor.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas