Nyheter

Snart enklare att söka bostadstillägg

Det ska bli enklare att få sitt bostadstillägg. Regeringen har tagit fram ett förslag och pensionärsorganisationerna jublar. Men man vill se mer.

Publicerad 2012-03-24

Att ansöka om bostadstillägg för pensionärer upplevs av många som svårt och krångligt. En hel del avstår till och med på grund av den byråkratiska processen. Dessutom har handläggningstiderna ofta varit långa, vilket har skapat oro och lett till stark kritik mot systemet och Pensionsmyndigheten.

Men nu har myndigheten genomfört ett antal åtgärder som ska förenkla hanteringen av bostadstillägg (BTP). På elektronisk väg kan man nu enkelt hämta in de flesta uppgifter som krävs för att bevilja ett bostadstillägg till den enskilde pensionären. Eventuella förändringar i inkomster och boendekostnader kan bevakas löpande, och snabbt ska ett BTP kunna justeras efter de nya uppgifterna.

Slipper söka om
För att kunna sjösätta förändringarna krävs några lagändringar. Bland annat måste regeringen ändra från nuvarande regler om tidsbestämda beslut till beslut som gäller tillsvidare.

Det hela ska kunna träda i kraft den 1 januari 2013.

Påtryckningar
Om det fungerar som tänkt slipper den berörde pensionären att söka om sitt bostadstillägg varje år – en praktisk lättnad inte bara för den äldre själv, utan också för Pensionsmyndigheten.

Pensionärsorganisationerna har länge tryckt på i frågan. Bland annat gjorde de fem rikstäckande en gemensam skrivelse till regeringen den 1 februari.

Nu kommer alltså resultatet.

Vill se mer
Och SPF och övriga pensionärsorganisationer verkar alltså vara nöjda. I ett gemensamt pressuttalande konstaterar man att regeringen nu ”hörsammar pensionärsorganisationerna”.

Men trots det vill man att regeringen levererar mer.

– Med tanke på den viktiga roll BTP spelar för så många pensionärer har pensionärsorganisationerna satt igång ett gemensamt arbete för att utveckla BTP. Någon gång i höst beräknar organisationerna att ha ett färdigt förslag till ett förbättrat stöd till de pensionärer med de lägsta inkomsterna.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

De fem stora

De rikstäckande pensionärsorganisationerna är SPF – Sveriges Pensionärsförbund, PRO – Pensionärernas Riksorganisation, SPRF – Sveriges Pensionärers Riksförbund, SKPF – Svenska KommunalPensionärernas Förbund och RPG – Riksförbundet PensionärsGemenskap.

260 000 pensionärer får BTP.

Promemorian från Socialdepartementet släpptes i fredags, 23 mars.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas