”Ett hundratal äldre luras varje månad”
Studiematerial och Sven-Erik Alhem
Nyheter | SPF Seniorerna

”Ett hundratal äldre luras varje månad”

Utbildningssatsning ska stärka seniorer och förebygga brott.

Publicerad 2015-09-17

Äldre har i regel respekt för myndigheter, verk och andra oficiella instanser och ifrågasätter inte uppgifter på samma sätt som yngre personer gör. Den som ser eller hör dåligt eller inte litar på sitt minne är lättare att övertyga. Äldre har dessutom ofta mer kontanter och smycken än andra.

Det utnyttjas av kriminella.

Enligt Ditte Westin, på Nationellt bedrägericentrum, anmäler ett hundratal äldre bedrägerier varje månad. Och mörkertalet är stort.
– Att bli lurad är förknippat med skam, och många vågar inte berätta vad de råkat ut för. Så ska det inte vara, säger Sven-Erik Alhem, före detta åklagare, nu Brottsofferjourerna i Sverige. Han var en av talarna under konferensen Försök inte lura mig, som anordnades av polisens nationella bedrägericentrum i samarbete med Brottsofferjournerna, SPF Seniorerna och PRO i mitten av september.
– Vid sådana här brott är det fråga om känslor till väldigt stor del.
Brottsofferjourenerna har tystnadsplikt och att personer man kan prata med.

Även yngre seniorer råkar ut för bedragare

Det är inte så att man blir mer utsatt ju äldre man blir. Yngre seniorer drabbas också. Men brottsligheten ser olika ut. Yngre seniorer luras i regel vid bankomater eller i butiker, medan äldre personer i högre grad luras i sina egna hem.
Utomhus försöker bedragarna se bankomatkoden och ber sedan om hjälp att hitta vägen på en karta eller växla pengar, när de i själva verket ute efter betalkortet.
Inomhus gäller andra tillvägagångssätt. Förövarna börjar ofta med att ringa och ge en förevändning till varför de ska få komma in.
Brottsligheten är ofta internationell, förövarna rör sig snabbt över stora ytor och kan färdas från Danmark via Sverige till Finland under en och samma dag.
– Ett enda sådant här brott är i princip omöjligt att utreda. Vi har ingenting att ta tag i, säger Mats Wahlberg. Han ingår i en särskild grupp som fokuserar just på bedrägeribrott mot äldre i hela landet.
Därför får många höra att deras fall har lagts ner, vilket kan vara nedslående.
– Men vi glömmer inte bort det. Vi samlar alla brott som är likartade och hittar mönster.
Flera ligor har åkt fast.

Utbildning ska förebygga brott

Bäst är såklart om brotten aldrig äger rum. SPF Seniorerna är en av aktörerna i en stor förebyggande utbildningssatsning där man tagit fram material i form av texer och filmer som på ett lättillgängligt sätt ska lära seniorer vad de ska vara uppmärksamma på.
– Vi vill inte skrämma upp någon, utan utbilda folk. Om man lär sig känna igen utsatta situationer kan man vara på sin vakt, säger Ola Nilsson, folkhälsoansvarig på SPF Seniorerna.
– Med ökad kunskap kommer ökat självskydd, säger Ditte Westin.
– Det gäller att inte bli för inrutad i säkerhetstänkandet. Man måste hålla det på en lagom nivå, säger Sven-Erik Alhem.

Text: Frida Andersson Johansson

Var på din vakt

* Lämna aldrig ut ditt kort, din kod eller dina lösenord. Ingen behöver dem om de inte tänker ta ut pengar eller betala någonting.
* Dölj din kod när du tar ut pengar eller betalar.
* Be om legitimation om någon du inte känner igen utger sig för att komma från vattenverket, hemtjänsten eller liknande.

Det gör SPF Seniorerna: 
Studiecirklar med det nya materialet har redan smugits igång i Västmanland och kommer att ordnas på fler orter. Filmer och broschyrer finns att ladda ner från förbundets intranät.
Även förbundets arbete för att få bankerna att ta ansvar för kontanter tangerar detta. Christina Rogestam, SPF Seniorernas ordförande, menar att äldre blir mer utsatta när de tvingas stå i bankomatkö i stället för att kunna ta ut sina pengar inomhus i en trygg miljö, och när de måste lämna ifrån sig kortet till hemtjänsten i stället för att kunna lämna kontanter.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas