Tjuvarna är steget före – än så länge
Illustration: Anders Westerberg
Ekonomi & Pension | Brott

Tjuvarna är steget före – än så länge

Bedrägerierna mot äldre ökar. Brottsligheten är så omfattande att den inte går att komma i kapp, säger polisen. Därför måste du själv lära dig mer om när du kan bli utsatt och hur du kan försvara dig.

Jan Arleij
Publicerad 2016-05-04

Tjuvarnas cynism tycks sakna gränser. Nästan dagligen läser vi i tidningarna om nya metoder att ta sig in i den äldres bostad.
* Den välklädde, trevlige mannen som ringer på dörren med blommor och ger besked om en lotterivinst.
* Kvinnan som säger sig vara från hemtjänsten med uppdrag att smörja händer och fötter.
* Ynglingen som ringer upp, uppger sig vara barnbarnet som nu har fått jobb och som därför snabbt behöver låna pengar till en bil.
* Ligan som tog sig in till äldre med motiveringen att de måste vaccineras på grund av ett virus som kommit med flyktingströmmen.
* Hantverkaren som säger att det uppstått en läcka i fastigheten och som ber den äldre om hjälp att spola vatten i badkaret.
* Nu senast – ”elektrikerna” som knackat på och påstått att de ska laga elfel i bostäderna.
Bedrägerier mot äldre sker enligt polisen bedrägericenter oftast i hemmet, på allmän plats eller via telefon och internet.
Så här beskriver man hur det brukar gå till:

I hemmet: Det vanligaste sättet att försöka vilseleda dig är att göra ett besök hos dig någon gång mitt på dagen. Det är ofta en eller två män som ringer på din dörr och påstår att de behöver gå in i ditt hem för att utföra en kontroll av exempelvis vatten, brandskydd, el, värme i bostaden eller anslutningen till din tv. De är klädda i arbetskläder och de kan ha trovärdig utrustning med sig.
Men det kan också vara kvinnor som ringer på och påstår att de arbetar för till exempel hemtjänsten och vill kontrollera att städningen är bra eller så vill de introducera ny personal. Det händer också att obekanta hävdar att de är läkare eller sjuksköterskor som vill göra en undersökning på dig i hemmet.
En ”klassiker” är fortfarande vanlig: någon vill sälja en ”äkta” matta till dig.
På allmän plats: Flest bedrägerier sker i storstadslänen. Oavsett i vilken stad brottet har skett, är det mycket tydligt att det är större matbutikskedjor med intilliggande uttagsautomat och parkeringsplats som är gärningspersonernas val av plats för att söka potentiella brottsoffer.
Det vanligaste sättet för att få tillgång till ditt bankkort och kod är att gärningspersoner ställer sig bakom dig i kön vid kassan i matbutiken eller bakom dig vid uttagsautomaten. När du betalar eller tar ut pengar, så kikar man över din axel för att memorera koden du slår in.
Du packar ihop dina matvaror eller tar sedlar och kort ur uttagsautomaten och lämnar platsen. Efter en stund är det en obekant person som tar kontakt med dig och använder sig av olika sätt för att avleda din uppmärksamhet. Det kan vara att veckla upp en karta för att få en vägbeskrivning eller be om att få växla pengar. Under tiden som du är hjälpsam så passar man på att stjäla din plånbok eller bankkort. Efter detta har bedragaren både ditt bankkort och koden, och kan göra uttag från ditt konto.

Under tiden du är upptagen med att peka och förklara, stjäl man din plånbok.

Ett annat sätt att vilseleda dig vid bankomaten är att påstå att du tappat en sedel. När du tittar ner så ligger det en sedel där, men det är i själva verket gärningspersonen som lagt dit den utan att du märkte något. När du böjer dig ner för att ta upp den tappade sedeln, så passar man på att ta kortet ut uttagsautomaten och lämna platsen.
Även när du inte handlat eller tagit ut pengar finns det gärningspersoner som inleder en fickstöld med att vilseleda dig. Det vanligaste är att man vill att du beskriver vägen till en plats, ibland vecklar man ut en karta också. Under tiden du är upptagen med att peka och förklara, stjäl man din plånbok.
Ett annat sätt att vilseleda dig är att vilja växla pengar. På ett mycket fingerfärdigt sätt kan de lyckas med att stjäla kontanter och bankkort från din plånbok samtidigt som du letar efter växel.

Via telefon eller internet: En faktura eller räkning kommer i brevlådan, e-post kommer till din inkorg, identitetsintrång på nätet – tre vanliga brottsvägar för bedragare.
Ett fakturabedrägeri kan börja med att du blir uppringd av en telefonförsäljare. Telefonförsäljaren kan inleda med att be dig bekräfta ditt och företagets namn. Ett ja-svar från dig kan enkelt klippas in i en inspelning som svar på en annan fråga.

Äldre drabbas inte mer än andra

Trots bedragarnas närmast outsinliga uppfinningsrikedom finns det två ljus i mörkret.
Dels drabbas äldre inte mer än befolkningen i övrigt. Antalet bedrägerier mot befolkningen som helhet ökar faktiskt fortare än mot gruppen 65 år och äldre.
– Det här beror till stor del på att bedrägerierna på nätet ökar kraftigt och där befinner sig yngre grupper i högre utsträckning än de äldre, säger Anna-Lena Tapper, som är förundersökningsledare vid polisens Nationella bedrägericenter i Stockholm.
Den andra positiva faktorn tror Anna-Lena Tapper är den folkbildning i form av studiecirklar och kurser som nu pågår runtom i landet i SPF Seniorernas, PRO:s och Brottsofferjourens regi.

Ökad medvetenhet

Bästa försvaret mot bedragarna är just att öka sin medvetenhet och kunskap om hur man kan skydda sig, säger Anna-Lena Tapper. Kurserna som började i höstas är väldigt viktiga i det förebyggande arbetet.
– Man lär sig genom att reflektera och öva. Det handlar om att se situationen – inte personen.
Ett bevis på detta kan vara den anmärkningsvärda nedgång i antalet bedrägeribrott mot 65-plussare som syns i statistiken under just andra halvåret 2015.
Ökningstakten i början av 2015 låg på över 40 procent, men slutresultatet för hela 2015 pressades ned till två procent.
– Det är fortfarande en ökning, men eftersom bedrägeribrotten mot hela befolkningen har ökat med omkring elva procent finns det goda skäl att vara optimistisk, säger Anna-Lena Tapper.
Hon tror också att media har en konstruktiv nyckelroll.
– Rapporteringen om ständigt nya typer av bedrägeribrott mot äldre ökar medvetenheten hos många seniorer. Sen kan nedgången förstås också bero på ett framgångsrikt polisarbete med flera gripna.

Gripit 77 ligor

Men det finns också två starka skäl för äldre att utbilda sig i att försvara sig effektivt mot lurendrejarna.
Nationellt bedrägericenter har tagit fram siffror för Seniorens räkning som visar att det bara är en bråkdel av alla anmälda bedrägeribrott mot äldre som lämnas vidare till åklagare.
Som framgår av tabellen ovan handlar det om cirka tio procent av alla ärenden. 2014 kunde 93 ärenden av 1 347 gå till åklagaren.
– Det visar tyvärr att den här brottsligheten inte går att utreda bort. Den måste angripas på fler sätt, säger Anna-Lena Tapper.
Bilden förstärks i statistik från Brå (Brottsförebyggande rådet) och polisens så kallade Circa-grupp (Central Investigation Related to Crime Aliens) som arbetar speciellt med brott mot äldre och som sedan starten 2008 har gripit 77 ligor inriktade på brott mot äldre.
Här har man som framgår av grafiken ovan kartlagt brott mot 65-plussare uppdelat på stöld från bostad, fickstölder och övriga bedrägerier. Över tid klättrar antalet brott uppåt.

Illustration: Anders Westerberg

Jan Arleij
Publicerad 2016-05-04
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas