Var sjätte senior utsätts för brott
Nyheter | Brott
. Foto: Graham Oliver / Colourbox

Var sjätte senior utsätts för brott

Drygt var sjätte person 65 år eller äldre utsätts för något brott under ett år. Det visar en kartläggning från Brottsförebyggande rådet.

Jan Arleij
Publicerad 2018-04-18

Den nya studien ”Brott mot äldre. Om utsatthet och otrygghet” som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerade 16 april, är unik.

Rapporten är den första studie i sitt slag som tar ett helhetsgrepp på utsatthet för brott bland äldre.

Bakgrunden är enligt generaldirektör Erik Wennerström att samtidigt som befolkningen åldras har kunskapen om brott mot äldre personer varit begränsad i Sverige.

Omfattning

Kartläggningen ger en bild av omfattningen och karaktären av äldres utsatthet för olika typer av brott.

Bland resultaten märks att var sjätte person mellan 65-84 år eller äldre utsattes för brott under 2016. Det är mindre än för befolkningen i stort.

Sårbara

Men även om risken att utsättas för brott sjunker med stigande ålder är äldre särskilt sårbara, just på grund av sin ålder, konstaterar rapportförfattarna Monika Sellgren Karlsson och Klara Hradilova Selin, bägge utredare på Brå.

– Konsekvenserna av att utsättas för brott blir ofta allvarligare för äldre än för yngre. Även en lindrigare misshandel kan leda till allvarliga skador med mycket lång läkningstid, säger Klara Hradilova Selin.

– Oro, ängslighet och misstänksamhet ökar. Sömnproblem eller att inte våga lämna hemmet är också vanliga konsekvenser.

Högre tillit

Viss typ av brottslighet riktar in sig mot äldre just på grund av deras särskilda sårbarhet med exempelvis dålig syn och hörsel, att de har svårt att gå, bor ensamma eller kanske har ett stort hjälpbehov.

SPF Seniorerna i referensgrupp

Brårapporten är högintressant för pensionärsorganisationerna SPF Seniorerna och PRO som tillsammans bedriver studiecirklar i hur man kan skydda sig mot brott.

Representanter för för PRO och SPF Seniorerna har också varit med i Bråforskarnas referensgrupp.

Dölj faktaruta

Det finns också exempel på brottslighet som riktar sig mot både äldre och yngre – till exempel bedrägerier – men där brottet oftare fullbordas på grund av sämre internetkunskaper och högre grad av tillit.

Från hemtjänsten

Rapporten uppmärksammar särskilt den organiserade seriebrottslighet som riktar in sig på äldre.

– En typ är de internationella ligor som särskilt riktat in sig på sårbara äldre personer. Det vanligaste vid den här typen av brottslighet är att gärningspersonen ringer på och uppger en falsk orsak till att behöva komma in i bostaden – till exempel att de är hantverkare eller personal från hemtjänsten, säger Monika Sellgren Karlsson.

Åtgärder

Det förekommer också att äldre utsätts för misshandel av en partner, barn eller barnbarn.

Här vill Brå se en del åtgärder. Bland annat vill man se en anmälningsskyldighet för vårdpersonal vid misstanke om våld från en närstående.

Att minska antalet vårdare som passerar äldres hem är ett annat förslag i rapporten.

Attityd mot äldre måste förändras

Brå-rapporten har ett avsnitt om betydelsen av ett större intresse och engagemang för äldre i samhället.

”För att de olika brottsförebyggande och trygghetsskapande initiativen ska få fäste behöver det inom samhällets olika sektorer finnas ett intresse för äldres situation. Att det saknas djupare kunskap kring äldres utsatthet för brott kan enligt forskningen vara ett resultat av en åldersdiskriminering som inte begränsar sig enbart till frågor om äldres trygghet och utsatthet. Enligt internationella jämförelser har äldre personer överlag en lägre status i Sverige än i vissa andra länder. Det tyder på att det behövs en attitydförändring.”

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-04-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas