Nyheter | Brott

Åtta av tio drabbade är äldre

Anmälningar om telefonbedrägerier fortsätter att strömma in till polisen, och det är äldre som råkar mest illa ut.

Jan Arleij
Publicerad 2018-09-14

Kriminaliteten har i hög grad flyttat ut på nätet – eftersom det är där befolkningen i ständigt ökande grad utför sina bankärenden.

– Vi har upprepade gånger varnat allmänheten för telefonbedrägerierna men trots detta fortsätter antalet anmälningar att öka.

Dessutom är mörkertalet för alla försöksbrott enormt, säger Nina Jelver, analytiker vid Nationellt bedrägericenter (NBC).

Samma sätt

Tillvägagångsättet vid telefonbedrägeriet är att bedragarna vilseleder, i huvudsak äldre personer att det är ”polisen” eller ”banken” som ringer.

– Ofta uppger de att det förekommer obehöriga transaktioner på deras konton men att de ringer för att hjälpa dem, säger Nina Jelver.

Lämnar ut kod

På senare tid har bedragarna även börjat utge sig för att komma från elektronikföretag och telekombolag och då gäller det ofta återbetalningar eller olika rabatter som de säger sig vilja erbjuda kunden. Det förekommer även ärenden där de utgett sig från att vara från Kronofogden.

Därför lyckas tjuven

Både bankdosan och Mobilt BankID kan betraktas som mycket säkra lösningar – om de hanteras rätt, menar Nina Jelver.

– Anledningen till att brotten fullbordas har att göra med vår förmåga att frångå de säkerhetslösningar som finns.

– Anmälningsinflödet visar tydligt att trots alla varningar, från både oss på NBC och från bankerna själva så fortsätter bedragarna i oförminskad takt. Detta eftersom människor fortsätter att lämna ut sina personliga kontrollkoder och svarskoder från sin personliga bankdosa eller loggar in på sitt BankID på uppmaning av någon annan.

Dölj faktaruta

Syftet med samtalet är att förmå bankkunden att lämna ut koder till sin elektroniska e-legitimation, bankdosa eller godkänna inloggningar till sitt mobila BankID.

Oftast äldre

I åtta av tio fall är det äldre människor som blir av med alla sina besparingar, enligt NBC.

– I mer än 70 procent av fallen har målsägande varit över 70 år, säger Nina Jelver.

Nina Jelver, NBC.

Antalet brott mot äldre har ökat med 82 procent under 2018.

Bara under augusti månad har det anmälts 180 procent fler brott jämfört med samma månad i fjol.

Koden till bankdosan

  • Under januari 2018 anmäldes 425 brott mot personer med nedsatt motståndskraft till följd av hög ålder, fysiskt eller psykiskt funktionshinder (tidigare så kallade ”åldringsbrott”).
  • Jämför man de första åtta månaderna 2017 med samma period i år har antalet anmälda brott ökat med knappt 82 procent.
  • Majoriteten av anmälningarna rör BankID-modus där äldre personer blir uppringda av någon som utger sig för att vara exempelvis bankanställd, polis, bredbandsleverantör.
  • Tidigare uppmanades offret att verifiera sig via BankID men gärningspersonerna har nu alltmer övergått till att lura av de äldre sina inloggningskoder till bankdosan.

Källa: Polisen

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-09-14

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas