Kriminella slår hårdare mot seniorer
Foto: Gettyimages
Nyheter | Brott

Kriminella slår hårdare mot seniorer

Bedragare fortsätter att sikta in sig mot äldre och funktionsnedsatta. Brotten har ökat med över 17 procent jämfört med förra året.

Jan Arleij
Publicerad 2021-05-10

Polisens nya statistik visar att bedrägerier genom så kallad social manipulation, där telefonbedrägerier ingår, mot äldre och funktionsnedsatta ligger på en högre nivå i jämförelse med samma period föregående år.

2020 gjordes 2 190 anmälningar under första kvartalet. I år är siffran uppe i 2 578, en ökning med 17,7 procent.

Social manipulation

Under första kvartalet i år anmäldes sammanlagt 5 603 brott riktade mot äldre och funktionsnedsatta. Det är 477 anmälningar fler jämfört med samma period föregående år, en ökning med nio procent.

– Ökningen drivs främst av bedrägerier genom social manipulation som alltså ligger på en högre nivå första kvartalet 2021 mot samma period 2020, säger Lotta Mauritzson, som är brottsförebyggare och nationell samordnare vid polisens Nationella bedrägericenter.

Lotta Mauritzson.

Den största regionala ökningen under första kvartalet finns i region Stockholm och Bergslagen, medan region Syd i stället ser en nedgående trend på 15 procent.

– Det är svårt att redan nu kunna ge en förklaring till utvecklingen i region Syd. Dels har utredningar gått framåt men det har också genomförts brottsförebyggande insatser i form av ett utskick per post av ett vykort till alla över 70 år med konkreta tips på hur man kan skydda sig mot telefonbedrägerier, säger Lotta Mauritzson till Senioren.

Rekordsiffra

När det gäller specifikt telefonbedrägerier visar statistiken under februari månad på 993 anmälningar. 266 av dessa uppges vara fullbordade.

Det är den högsta siffran någonsin under en månad.

Polisen har inte kännedom om i vilken utsträckning det är 65-plussare som har drabbats.

– Nej, den siffran har vi tyvärr inte, säger Lotta Mauritzson.

Insatser görs

Polisen arbetar ihållande med omfattande brottsförebyggande insatser. Exempelvis kampanjen 2018 då polis och banker gick ut med gemensamt budskap, och även i efterföljande informationskampanjer främst mot målgruppen äldre.

Bland dem ”Försök inte lura mig”, ett mötespaket från 2015 som uppdaterades 2020 gemensamt av pensionärsorganisationerna, BOJ och polisen, och som i höstas utmynnade i flera TV-avsnitt med samma namn.

Besök i hemmet

Men trots olika typer av förebyggande insatser fortsätter telefonbedrägerierna att drabba brottsoffer i hela landet.

I 23 procent av fallen får brottsoffren, förutom telefonsamtalet, även ett efterföljande besök i hemmet.

Inte heller där finns statistik som visar hur stor andel av de drabbade som är äldre.

Stora pengar

Det är en lönsam bransch för de kriminella. Brottsvinsterna under mars 2021 var uppe i 25,3 miljoner kronor.

Enligt polisens bedömningar bidrar brotten med finansiering till den organiserade brottsligheten med över 150 miljoner kronor årligen.

Missbruk av förtroende

Ungefär hälften av de brott som begås genom social manipulation drabbar äldre och funktionsnedsatta.

Definitionen på social manipulation eller social engineering är en form av missbruk av förtroenderelation. Gärningspersonen tar kontakt med en person och förmår hen att begå eller låta bli att begå en handling genom att utnyttja en förtroenderelation, i syfte att ge ekonomisk vinning till gärningspersonen. Inkluderad i denna kategori är romansbedrägerier, investeringsbedrägerier, och befogenhetsbedrägerier.

Källa: Nationellt bedrägericenter

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-05-10

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas