Fallolyckorna: ”Ingen ska behöva dödas”
Nyheter | Onödig död
Foto: Colourbox / Barabasa

Fallolyckorna: ”Ingen ska behöva dödas”

SPF Seniorerna vill nu se en nollvision i arbetet mot fallolyckor. Ingen ska behöva skadas allvarligt eller dödas på grund av fallolyckor.

Jan Arleij
Publicerad 2016-10-14

Förra veckans kampanj, Balansera mera, får nu sitt efterspel.

Socialstyrelsens kampanj presenterade flera nya skakande fakta, och upprepade andra, som enligt SPF Seniorerna är så allvarliga att den politiska ambitionsnivån måste höjas.

•    I Sverige dör fyra gånger fler människor av fallskador än i trafiken
•    Fallolyckor skördar varje år 1 000 dödsfall och orsakar närmare 64 000 vårdtillfällen bland 65 år och äldre
•    Sammantaget för alla åldrar kostar fallskadorna årligen samhället mer än 24 miljarder.

Arbete pågår

Regeringen driver visserligen ett nationellt arbete, där bland annat just Socialstyrelsens kampanj Balansera mera ingår.

Målsättningen är att halvera antalet fallolyckor.

Det ska förverkligas genom fallprevention i vård- och omsorg, i bostäder och i den offentliga miljön och bygger på ett samordnat arbete på nationell, regional och lokal nivå.

Ambitiösare mål

– SPF Seniorerna anser att detta mål är alldeles för lågt satt och kräver nu en nollvision för fallolyckor: Ingen ska skadas allvarligt eller dödas på grund av fallolyckor, skriver SPF Seniorerna i ett pressmeddelande.

– Precis på samma sätt som vi har en motsvarande nollvision för trafiksäkerhetsarbetet. Det här är ett mål som Sverige måste sätta nu för att vi nå dit i framtiden.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Det kräver SPF Seniorerna

•    Statliga bidrag för att stimulera varje kommun att erbjuda fixartjänster, där seniorer kan få hjälp med riskfyllda vardagssysslor i hemmet som att hänga upp gardiner, byta lampor mm.
•    Erbjud alla personer som är 75 år och äldre en säkerhetsrond eller ett förebyggande hembesök i bostaden för att få tips om vad som kan göras för att undvika fallolyckor.
•    Säkerställ att alla som är 75 år och äldre får läkemedelsgenomgångar minst en gång varje år för att skapa större medvetenhet om hur medicinering kan påverka balansen.
•    Planera, bygg och underhåll den offentliga miljön och allmänna platser så att risken för fallolyckor minskar.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-10-14
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas