Fler män än kvinnor dör av fall
Nyheter | Ökar kraftigt

Fler män än kvinnor dör av fall

Hallå där, Kalle Brandstedt, utredare på Socialstyrelsens avdelning för statistik och jämförelser och expert, varför avlider fler män än kvinnor av fallolyckor?

Jan Arleij
Publicerad 2016-10-04

– Vi har tyvärr ingen klar bild av vilka fallskador som primärt ligger bakom dödsfallen. Den vanligaste koden är ”Fall, ospecificerat” vilket troligen är personer som hittas i sina hem och där man kan fastställa att det är ett fall. Så där kan vi tyvärr inte ge något bra svar på varför män oftare dör av fall.

Samtidigt är det enligt den statistik ni har tagit fram kvinnor som oftare drabbas av fallskador. Hur kan det komma sig?
– Ja, det kan tyckas motsägelsefullt. Det kan säkert bland annat bero på individens riskmedvetenhet att det oftare blir dödlig utgång för männen, men det är svårt att konkretisera. Vi vet faktiskt inte.

Socialstyrelsens nya statistik visar också att fler äldre dör idag än för femton år sedan till följd av fallolyckor. Varför?
– Till viss del beror ökningen på att vi lever längre. Men samtidigt har det troligen att göra med att vi får mer mediciner. Exempelvis har personer som är 75 år och äldre i genomsnitt 5,2 läkemedel.

Men er statistik visar att ökningen av antalet dödsfall sedan år 2000 är en dubblering! Utvecklingen verkar inte gå år rätt håll, eller hur?
– Det här kan eventuellt också förklaras med att den statistiska kodningen blivit bättre. De fallskador som leder till slutenvård har legat relativt jämt, trots en ökad andel äldre i befolkningen, vilket bör indikera att det bedrivs en hel del fallpreventivt arbete hos kommuner, landsting och andra organisationer. Men det kan vara så att det arbetet inte bidrar till en minskning av de fallolyckor som leder till dödsfall.

Hur skulle man kunna ta reda på det?
– Lokalt och regionalt bör man försöka klargöra vilka insatser som används i det fallpreventiva arbetet och analysera  vilka effekter åtgärderna ger på båda antalet fallskador och antal dödsfall på grund av fallolyckor.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

 

Kampanjen ”Balansera mera”

SPF Seniorerna engagerar sig i den nationella kampanj som Socialstyrelsen genomför under denna vecka, 3-9 oktober.

Kampanjen Balansera mera, som bland annat innehåller tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen, genomförs tillsammans med organisationer, kommuner och landsting.

– Samhällsekonomiskt kostar fallolyckorna ungefär 25 miljarder varje år. Men värst är att det kostar i liv och i mänskligt lidande – fysiskt och psykiskt. Rädslan för att ramla gör att vi begränsar oss. Vi vågar inte gå ut, vi undviker och till och med slutar göra saker som vi tidigare uppskattat och tyckt om, skriver SPF Seniorerna på sin hemsida som också förmedlar länkar till Socialstyrelsens informationsmaterial.

– Den goda nyheten är att många av dessa olyckor går att förhindra. Vi kan minska risken för fall genom att engagera oss själva. Vi kan balansera maten, motionen och medicinerna vilket är temat för Socialstyrelsen kampanj.

 

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-10-04
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas