Nyheter

Får du screening för pulsåderbråck?

Fyra landsting avstår fortfarande från att screena 65-åriga män för att upptäcka risk för pulsåderbråck. Det visar en ny sammanställning som Hjärt-Lungfonden har gjort.

Publicerad 2012-01-04

Landstingen i Västernorrland, Jämtland, Norrbotten och Region Gotland erbjuder ännu inte screening.

– Landstinget Västernorrland screenar inte i dag men har fattat beslut om att börja göra det. Jämtlands läns landsting har ännu inte fattat beslut om att erbjuda screening och Norrbottens läns landsting kommer att börja screena under 2012, säger Anna Sjödin som är PR-ansvarig på Hjärt-Lungfonden till veteranen.se.

För övriga landsting gäller att kallelse sker det år männen fyller 65 år. Undantaget är Örebro läns landsting som kallar till undersökning det år männen fyller 70 år.

Världsledande
Att så många som 17 av 21 landsting kallar alla 65-åriga män till undersökning är positivt, anser Hjärt-Lungfonden. Det faktum att 90 procent av alla 65-åriga män i landet kallas gör att Sverige är det första land som har en näst intill rikstäckande screening av pulsåderbråck.

– Det är viktigt att upptäcka bråck på kroppspulsådern i tid. Då finns det goda möjligheter att sätta in behandling om det behövs. Vid planerade operationer brukar resultatet bli bra, även på lång sikt, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Mellan fyra och sex procent av alla män mellan 65 och 79 år har bråck på kroppspulsådern i buken. Det motsvarar cirka 30 000 män i landet.

Hög ålder en risfaktor
Förutom screening behövs mer forskning, anser Staffan Josephson.

– Den som har bråck kan ofta förbättra sitt utgångsläge genom att äta bra och röra på sig. Men vi vet fortfarande inte tillräckligt om varför vissa drabbas av pulsåderbråck och andra inte.

Klarlagt är också att risken att få bråck på kroppspulsådern i buken ökar för personer som röker, har åderförfettning, höga blodfetter och högt blodtryck. Hög ålder och ärftlighet spelar också in.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Tar fem minuter

•    Bråck innebär att kroppspulsådern har vidgats och riskerar att brista. Stora bråck kan innebära fara för livet, men de flesta bråck som upptäcks vid screeningen är mindre och behöver inte opereras.
•    Var fjärde överlever. Om ett bråck brister sker det ofta utan förvarning, och den drabbade måste omedelbart komma till sjukhus. Chansen att överleva är cirka 25 procent.
•    Fler än 1 000 personer dör. Varje år avlider fler än 1 000 svenskar som en följd av brustet aortaaneurysm.
•    Undersökningen av bukaorta för att upptäcka bråck görs oftast med ultraljud och tar ungefär fem minuter att genomföra.

Källa: Hjärt-Lungfonden

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas