Fick rätt mot kommunen – slipper höjd hyra
Nyheter | Bostadstillägg
Foto: Colourbox

Fick rätt mot kommunen – slipper höjd hyra

När taket för bostadstillägg höjdes, höjde Forshaga kommun hyran med lika mycket. 80-åriga Stig Bokvist överklagade. Nu har han fått rätt.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2020-02-13

Beslutet i hyresnämnden kan påverka upp till 27 000 pensionärer, rapporterar tidningen Hem & Hyra.

– Statens tanke med höjningen av taket för bostadstillägget var ju att gamla människor skulle ha råd att bo kvar i sina bostäder och inte behöva flytta i panik. Tanken var inte att ge kommunerna utrymme att höja hyrorna för att kompensera sig för höjda vårdkostnader, sade Stigs dotter Lena Bergman Bokvist till tidningen i samband med höjningen 2018.

Mindre kvar, trots höjt bostadstillägg

Totalt höjde Forshaga kommun hyran för 125 hyresgäster i kommunens särskilda boenden 2018 så att den låg på maxbeloppet för bostadstillägg. För demenssjuka Stig innebar höjningen på 12 procent att han fick mindre pengar över varje månad, i stället för mer som var tanken bakom det höjda bostadstillägget.

Godtyckligt bruksvärde

Kommunen har hänvisat till att lägenheternas så kallade bruksvärde höjts. Men ingenting hade ändrats eller förbättrats i lägenheterna. Dessutom är det inte kommuner som avgör bruksvärdet, utan hyresnämnden. I ett brev till hyresgästerna angav kommunen också att hyreshöjningen gjordes till följd av att bostadstillägget höjts.

– Den statliga bidragsnivån påverkar inte bruksvärdet. Därför anser vi att det är en felaktig grund för hyreshöjning när de hänvisar till det höjda taket för bostadstillägget, sade Claes Carling, en av Hyresgästföreningens förhandlare till Hem & Hyra när höjningen först uppmärksammades.

Fick rätt

Och Hyresgästföreningen, som drivit Stig Bokvists fall, fick alltså rätt. Hyresnämnden gick på deras linje och har bedömt att kommunen inte hade rätt att höja hyran.

Kommunen får också kritik för att de tagit samma hyra för alla lägenheter oavsett storlek. Någonting som strider mot just bruksvärdesprincipen.

Orimligt hög

Tidigare har kommunen hävdat att Stigs hyra var rabatterad. Men enligt Hem & Hyra nämns ingen rabatt i hyreskontraktet. Och Hyresgästföreningen anser snarare att hyran för Stigs lilla lägenhet var orimligt hög redan innan den aviserade höjningen.

Kommuner drar nytta av bostadstillägg

Att kommuner tar en stor del av pengarna när äldre i särskilt boende beviljas bostadstillägg är någonting SPF Seniorerna uppmärksammat i rapporten ”Bostadstillägg i särskilt boende – Kommunernas kassako?” Rapporten visar hur kommuner omgående höjer omsorgsavgifterna när en pensionär beviljas eller får höjt bostadstillägg. Detta eftersom många avgifter är inkomstgrundade.

– Det kan inte vara meningen att en stor del av bostadstillägget som betalats ut till pensionärer i särskilt boende går till en allmän förbättring av kommunernas finanser, sade SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson då.

Efterlyser statistik

SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson påpekar vad som också nämns i rapporten, att det är svårt att jämföra hyrorna för särskilda boenden, och därigenom också svårt att bedöma om en hyra är rimlig.

– Det bör finnas nationell statistik, säger hon.

Hon anser att kommunerna bör vara öppnare och ärligare om vad som händer med avgifterna när man beviljas bostadstillägg, något kommunerna inte sällan uppmanar en till att göra. Hon utesluter inte heller ett riktvärde för hyror på särskilt boende för större enhetlighet. Åtminstone så länge pensionerna befinner sig på dagens nivåer.

Ska ta ställning

– Beslutet gäller Hyresnämndens sätt att se på saken, säger Marita Edlund, som är förvaltningschef för vård och omsorg inom Forshaga kommun.
Kommunen kommer nu att tolka beslutet och därefter ta ställning. Sannolikt kommer man att gå vidare till SKR (tidigare SKL), Sveriges kommuner och landsting. Marita Edlund påpekar att tvisten pågått sedan 2018 och att kommunen inte höjt hyrorna sedan dess.
– Hyresnämndens beslut är prejudicerande även för andra kommunen vilket innebär att kommunen sannolikt lyfter ärendet till Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Överklagade inte

Komplettering 2020-03-03: Forshaga kommun valde att inte överklaga hyresnämndens beslut. I stället ska kommunen se över hyrorna i sina särskilda boenden där man höjt hyrorna på det sätt som Stig Bokvist och hans dotter protesterade mot och fick rätt.

– Att Forshaga inte väljer att överklaga är ett positivt steg. Det tyder på att kommunen inser att de inte kan sätta hyror i särskilda boenden på eget bevåg. Vi hoppas att det får effekt på fler håll så att kommuner inte tar ut oskäliga hyror, kommenterar Anna Eriksson på SPF Seniorerna.

Har du eller dina anhöriga fått höjd hyra i samband med höjt bostadstillägg? Mejla frida.johansson@senioren.se

Efterlyser statistik

Såhär står det bland annat i sammanfattningen till SPF Seniorernas rapport ”Bostadstillägg i särskilt boende – Kommunernas kassako”.

”Det saknas statistik över hyror och hyresförändringar i särskilt boende. För många som bor i särskilt boende är lägenheten och personalen den fasta punkten i tillvaron. Tröskeln för att flytta till ett annat boende är mycket hög även om hyran skulle höjas kraftigt. En samlad statistik över hyror i särskilt boende på kommunnivå skulle underlätta för både kommuner och andra att bedöma rimligheten i hyresnivåerna. Förbättrad offentlig statistik skulle också kunna bidra till en återhållsamhet i hyressättningen.”

Dölj faktaruta
Frida Andersson Johansson
Publicerad 2020-02-13
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas