Försvunnet bostadstillägg på riksdagens bord
Foto Colourbox
Nyheter | Omsorg | Protest

Försvunnet bostadstillägg på riksdagens bord

Regeringen lovar att ”beakta” kommunernas sätt att använda seniorers bostadstillägg till att förstärka kommunkassan.

Jan Arleij
Publicerad 2019-05-29

Nyligen räknade SPF Seniorerna fram att äldre som bor i särskilt boende inte får behålla hela sitt bostadstillägg när det beviljas och när det höjs. Rapporten visar hur kommuner då omgående höjer omsorgsavgifterna.

Beteendet har kritiserats hårt av SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson, som kallar förfarandet orimligt.

– Grundfrågan är om bostadstillägget ska fungera som ett tillskott till pensionärernas privatekonomi eller till kommunernas finanser, menar Eva Eriksson.

Oklarheter

Frågan har nått riksdagen, sedan ledamoten Sten Bergheden (M) krävt besked av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S):

Sten Bergheden.

– Frågor uppstår dels om bostadstillägget ska fungera som en förstärkning av kommunernas finanser, dels om de förbehållsbelopp och avgiftsutrymmen som i dag tillämpas i sammanhanget är för restriktiva i förhållande till samhällets kostnadsutveckling.

– Ytterligare en fråga är vad kommunernas intäkter från bostadstillägget går till runt om i landet, fortsatte Sten Bergheden och undrade om Strandhäll tänker göra en översyn av systemet.

Självstyret

Men det sa socialförsäkringsministern blankt nej till.

– Kommunernas rätt att ta ut avgifter, exempelvis inom äldreomsorgen, är en del av det kommunala självstyret. Jag avser därför inte att inleda en översyn.

– Regeringen analyserar dock utvecklingen för personer som har kommunala omsorgsinsatser och beaktar naturligtvis detta, till exempel när förslag avseende bostadstillägget utformas, avslutade Annika Strandhäll.

pensioner, åldersdiskriminering, jobba längre, delegation
Annika Strandhäll.

Får behålla en krona av tre

Av de pensionärer som bor i särskilt boende är det ungefär en tredjedel som är berättigade till bostadstillägg.

En stor del av bostadstillägget till dessa pensionärer når inte fram då kommunerna, när bostadstillägg beviljats, tar ut högre kommunala avgifter för det särskilda boendet. På ett genomsnittligt bostadstillägg i särskilt boende, cirka 2 700 kronor, tar kommunerna på så sätt hand om två tredjedelar av summan, och pensionären behåller en tredjedel.

Källa: SPF Seniorerna

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-05-29
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas