Riksrevisionen granskar missade bostadstillägg
Nyheter | BTP

Riksrevisionen granskar missade bostadstillägg

Det viktiga bostadstillägget för pensionärer når inte fram till alla de som ska ha det. Riksrevisionen går nu in och granskar orsakerna.

Jan Arleij
Publicerad 2018-11-09

Riksrevisionen ska syna närmare hur Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten arbetar med det så kallade mörkertalet för bostadstillägg till pensioner.

290 000 personer har bostadstillägg till sin pension, men enligt uppskattningar från Pensionsmyndigheten finns ett mörkertal på cirka 75 000 kvinnor och 40 000 män som inte har det – trots att de kan ha rätt till det.

Inte träffsäker

Tillägget är avsett för de pensionärer som har det sämst ställt, men var och en måste själv ansöka.

Det gör att socialförsäkringen riskerar att inte vara tillräckligt träffsäker, enligt Riksrevisionen, som nu ska undersöka om Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan arbetar tillräckligt systematiskt och effektivt med att komma åt problemet.

Informationen

Granskningen ska särskilt syna om Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten gör en ”välgrundad analys av hur potentiella förmånstagare kommer i kontakt med förmånerna”.

Man ska också titta närmare på när och hur information kommer in i deras vardag.

Klart i maj

SPF Seniorerna har många gånger påpekat bristerna, och betonat att tillägget inte är något bidrag utan en viktig del av pensionssystemet.

Resultatet av granskningen ska presenteras i en rapport i maj nästa år.

Jan Arleij
Publicerad 2018-11-09

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas