Så hamnar bostadstillägget i kommunkassan
Foto: Colourbox
Nyheter | Granskning

Så hamnar bostadstillägget i kommunkassan

Äldre i särskilt boende får inte behålla hela sitt bostadstillägg. I stället tar kommunen hand om pengarna, visar SPF Seniorernas rapport.

Jan Arleij
Publicerad 2019-05-06

Ungefär 28 000 pensionärer som hyr sin lägenhet i särskilt boende får bostadstillägg till pensionen för att klara hyran.
Nu visar en analys som SPF Seniorerna har gjort hur en stor del av bostadstillägget till pensionärerna försvinner genom att kommunerna tar ut högre kommunala avgifter för omvårdnad och mat i det särskilda boendet.

Höjer avgifterna

Ett flertal exempel från sju representativa kommuner i landet visar samma sak: Är man berättigad till bostadstillägg går en del av det till kommunens kassa via höjda avgifter – och inte till pensionärens plånbok.

Inte rimligt

– Det här är inte rimligt, säger förbundsordförande Eva Eriksson om förbundets rapport Bostadstillägg i särskilt boende – kommunernas kassako?
– För en pensionär med låg pension som bor i en vanlig bostad är ju bostadstillägget tänkt som ett tillskott till den privata ekonomin avsett för bostadsutgifter.

Ska bostadstillägget fungera som ett tillskott till pensionärernas privatekonomi eller till kommunernas finanser?Eva Eriksson

Kommunerna tar en halv miljard

Och överför man resultaten på riksnivå visar rapporten att uppskattningsvis 585 miljoner av totalt 920 miljoner i bostadstillägg till pensionärer går till kommunkassorna. Pensionärerna får behålla 335 miljoner.

Bra affär

”För en genomsnittlig kommun med 285 personer som bor i särskilt boende rör det sig om cirka 2 miljoner per år som kan tas ut genom höjda avgifter i särskilt boende på grund av bostadstillägg.” skriver SPF Seniorerna i rapporten:
”För kommunerna blir det således en bra affär om de kan förmå så många pensionärer som möjligt som har plats i särskilt boende att ansöka om bostadstillägg.”

Avgifter i särskilt boende med och utan bostadstillägg
(Genomsnitt från sju kommuner)
UTAN
bostadstillägg
MED
bostadstillägg
Inkomst före skatt 13 750 13 750
Inkomst efter skatt 11 488 11 488
Bostadstillägg 0 2 700
Summa nettoinkomst 11 488 14 188
Förbehållsbelopp 12 379 12 379
Avgiftsutrymme – 46 1 809
Kostnader
Hyra 6 000 6 000
Avgift vård 0 1 668
Avgift mat 3 396 3 442
Att betala 9 528 11 242
Kvar av nettoinkomst 1 960 2 946
* Förbehållsbelopp = summa som ska täcka normala levnadsomkostnader, inklusive ett minimibelopp plus bostadskostnad
* Avgiftsutrymme = den högsta vårdavgift som den enskilde betalar
Tabellens genomsnitt bygger på förhållandena i Alingsås, Falköping, Jönköping, Lidköping, Stockholm, Tranås och Åmål

Intet till äldreomsorg

SPF Seniorernas granskning visar också att de höjda avgifterna inte säkert kan sägas gå till äldreomsorgen, utan snarare verkar hamna i kommunens stora kassa.

Kan inte vara meningen

– Det kan heller inte vara meningen att en stor del av bostadstillägget som betalats ut till pensionärer i särskilt boende går till en allmän förbättring av kommunernas finanser, säger Eva Eriksson.
Istället, anser hon, borde de höjda avgifterna öronmärkas för att förbättra kvaliteten på vården och omsorgen i det särskilda boendet.
– Här behövs mycket mer transparens från kommunernas sida. Dessutom saknas en tydlig nationell statistik på hyrorna i våra särskilda boenden.

Till för pensionärerna eller kommunerna?

SPF Seniorerna kräver att nuvarande tillvägagångssätt måste ändras.
– Grundfrågan är om bostadstillägget ska fungera som ett tillskott till pensionärernas privatekonomi eller till kommunernas finanser, säger Eva Eriksson.

Måste informera

Kommunerna måste också åläggas att informera den enskilde om att kommunens uttag av avgifter i boendet kan komma att höjas kraftigt som en direkt följd av att man blir berättigad till bostadstillägg.
– Frågan är om det inte vore mer rättvist att alla som bor på ett särskilt boende betalar lika mycket i avgifter, menar SPF Seniorernas förbundsordförande.

Text: Jan Arleij

Bostadstillägg räknas som pension

Bostadstillägg till pensionärer (BTP) är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen för personer som är 65 år och äldre och som tar ut hela sin allmänna pension.

Det är en del av grundskyddet – syftet är att ge pensionärer med låg inkomst en möjlighet att efterfråga och behålla en god bostad.

BTP räknas som inkomst och likställs därför med pension när kommunerna beräknar avgifter för särskilt boende.
Såväl Sveriges kommuner och landsting (SKL) som Pensionsmyndigheten hänvisar till att det är Socialtjänstlagen som reglerar maxtaxa, förbehållsbelopp och kommunernas avgifter för hemtjänst, dagverksamheter och särskilt boende.

28 000 65-plussare i särskilt boende och ytterligare 263 000 i vanligt boende har bostadstillägg för pensionärer (BTP).
Ytterligare 54 000 i särskilt boende och 1 692 000 i ordinarie boende har inte bostadstillägg.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-05-06
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas