Ministern om väntetiderna: ”Vi för en dialog”
Nyheter | Brist
Foto: Kristian Pohl

Ministern om väntetiderna: ”Vi för en dialog”

Halvårslånga väntetider på att få sitt bostadstillägg är ”otillfredsställande”. Det säger regeringens ansvariga minister.

Jan Arleij
Publicerad 2019-08-19

Före sommaren berättade Senioren om Ragnhild Erikssons långa väntan på att få besked om hon skulle kunna få bostadstillägg.

Pensionsmyndigheten sa till Ragnhild att hon kan tvingas vänta ett halvår på ett besked.

Helt oacceptabelt, anser riksdagsledamoten Sten Bergheden som i en skriftlig fråga vill veta vad socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) tänker göra åt saken.

– Ansvarig myndighet förefaller att under lång tid ha försökt att komma till rätta med de långa handläggningstiderna, dock utan något större resultat. Att det skulle ta flera år att få ordning på det hela är helt enkelt inte acceptabelt, skriver Sten Bergheden och betonar att ”det är avgörande att äldre människor ska kunna lita på att de får det nödvändiga ekonomiska stöd de behöver och beslut om detsamma i rimlig tid”.

Nya påfrestningar

Dessutom kommer myndigheten att framöver behöva göra förändringar av sina system till följd av andra lagförändringar som rör pensioner, noterar Sten Bergheden.

– Pensionsmyndigheten hävdar att de behöver utökade ekonomiska medel för att handläggningstiderna ska kunna minska och systemen ska kunna fungera tillfredsställande.

Sten Bergheden.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Annika Strandhäll:

– Så vad avser statsrådet att göra för att handläggningstiderna för bostadstillägg ska minska omgående genom dels ekonomiska medel till ansvarig myndighet, dels regelförändringar för handläggningstidernas längd?

”För en dialog”

Den 1 augusti kom Annika Strandhäll med sitt svar:

– Det är naturligtvis otillfredsställande att handläggningstiderna är så här långa, även om bostadstillägget ges retroaktivt från ansökan. I grunden har vi självständiga myndigheter och det är därför myndigheternas ansvar att se till att ärendehanteringen fungerar tillfredsställande.

Samtidigt beräknas över 100 000 pensionärer gå miste om pengar de har rätt till. De har inte ansökt om bostadstillägg.

Enligt Annika Strandhäll pågår en process.

– Regeringen för sedan en tid en dialog med Pensionsmyndigheten om hur myndigheten kan komma tillrätta med långa handläggningstider och stora ärendebalanser, och vad som behövs för att åstadkomma det.

Höstbudgeten

Enligt uppgifter i media har Pensionsmyndighetens ledningsstab i ett PM förklarat för regeringen att myndigheten behöver anställa ett stort antal handläggare för att komma till rätta med problemen. Enligt beräkningarna behövs 54 miljoner kronor under de kommande tre åren.

Annika Strandhäll säger till Dagens Nyheter att de nu har med förfrågan inför höstbudgeten.

Men även med de nya pengarna och ett nytt IT-system som införs i höst kommer det enligt Pensionsmyndighetens egna prognoser att ta till hösten 2020 att komma ner i rimliga handläggningstider.

Jan Arleij
Publicerad 2019-08-19
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas