Måste vänta ett halvår på sina pengar
Nyheter | Bostadstillägg
Ragnhild Eriksson.

Måste vänta ett halvår på sina pengar

Väntetiden för besked om bostadstillägg är nu uppe i ett halvår. För Ragnhild Eriksson i Åmål lägger det sten på börda.

Jan Arleij
Publicerad 2019-06-27

När Ragnhilds make gick bort i februari sattes hennes ekonomi i gungning. Nu hade hon plötsligt bara sin egen pension som stannar på 8 600 kronor efter skatt.

– Jag bor i en tvårumslägenhet som kostar 4 600 i hyra och insåg direkt att jag måste försöka få bostadstillägg om jag skulle ha en chans att få min nya ekonomi att gå ihop, säger Ragnhild till Senioren.

De första dagarna i mars tog Ragnhild Eriksson kontakt med Pensionsmyndigheten. Hur snart skulle man kunna räkna fram och betala ut ett bostadstillägg?

– Jag har dator och hade kontrollerat på Pensionsmyndighetens hemsida om jag skulle vara berättigad till tillägget, och det kom jag fram till att jag skulle med råge.

Barnen hjälper

Men svaret blev lika oväntat som nedslående, och tungt att bära i den redan utsatta situation som Ragnhild befann sig i.

– De sa att jag antagligen måste vänta i sex månader på att få ett besked. Det kändes nästan overkligt, säger Ragnhild Eriksson, 74.

– Just nu klarar jag utgifterna tack vare tillfällig hjälp av mina tre barn.

Ragnhild Eriksson kommer att få drygt 3 000 kronor per månad i bostadstillägg, enligt beräkningar hon kunnat göra med hjälp av sina barn och Pensionsmyndighetens digitala beräkningsmodell.

”Sex månader”

Men beskedet dröjer alltså, och därmed pengarna. Det har gått fyra månader sedan hon sökte och det senaste beskedet i slutet av juni var att det kommer att dröja ytterligare två månader för myndigheten att ge Ragnhild ett definitivt och lugnande besked om att hon kommer att få bostadstillägg, och hur mycket det blir i kronor.

– Handläggaren sa att väntetiden för nysökande fortfarande är sex månader. Jag tycker det är hemskt att ensamma äldre med svag pension ska behöva vänta så länge. Det borde finnas en omställningsmöjlighet för äldre som hamnar i en sådan här situation, säger Ragnhild Eriksson.

Utelämnade

När SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson hör om Ragnhilds situation blir hon upprörd.

– Det är helt oacceptabelt, handläggningstiderna på Pensionsmyndigheten är alldeles för långa och det har fortgått under alldeles för lång tid. De som drabbas är människor med mycket små ekonomiska marginaler, de får inga besked och blir utelämnade. För dem är bostadstillägget ett helt nödvändigt tillskott till privatekonomin.

Grundläggande

Eva Eriksson anser att man måste kunna kräva av en myndighet att ett så viktigt stöd som bostadstillägget ska kunna betalas ut snabbt. Stödet är en rättighet, och inget bidrag. Stödet ingår som en del av pensionssystemet.

– Man måste kunna lita på att detta fungerar hos myndigheten. Äldre människor ska inte på grund av långa handläggningstider riskera att hamna i akut ekonomisk knipa – de har räkningar och hyror som måste betalas. Det krävs krafttag från Pensionsmyndighetens sida nu för att komma till rätta med detta, säger Eva Eriksson.

15 eller 25

På Pensionsmyndighetens hemsida står att det kan dröja omkring 15 veckor eller ännu längre innan man får sitt beslut. Men beskedet i verkligheten är snarare 25 veckor. Hur kan det komma sig?

– Vi anger 15 veckor eller längre som generell uppgift för hur lång tid det tar innan man får beslut, säger Pensionsmyndighetens pressekreterare Johan Andersson.

– Däremot finns det fall där uppgifter som krävs i handläggningen dröjer för oss att få in. I dessa fall tar det självklart längre tid till beslut.

Allt fler ärenden

Under 2018 har inflödet av bostadstilläggsärenden överstigit föregående års inflöde med fler än 20 000 ärenden. Handläggningstiderna och antal pågående ärenden har ökat.

Källa: Pensionsmyndighetens årsredovisning

Dölj faktaruta

Har väntetiderna blivit ännu längre under 2019?

– Antalet ansökningar och handläggningstider för bostadstillägg ligger fortsatt högt sedan förra året. Inflödet av ansökningar hittills under 2019 skiljer sig inte så mycket jämfört med motsvarande period 2018.

– Vi är inte nöjda med situationen och försöker hjälpa våra kunder så gott vi bara kan. De kunder som är i väldigt stort behov av att få sin ersättning i tid är naturligtvis välkomna att kontakta oss.

Digitalt

Johan Andersson pekar på en lång rad insatser som krävs för att förbättra läget framöver.

– Det är viktigt tycker vi att så många som möjligt gör en preliminär beräkning på pensionsmyndigheten.se som indikerar om man har rätt till bostadstillägg. Om fler gjorde en preliminär beräkning kanske vi inte skulle få in lika många ansökningar som leder till avslag.

– Vi försöker också få fler att ansöka om bostadstillägg via pensionsmyndigheten.se eftersom många ansökningar är ofullständiga eller behöver kompletteras. Ansökningar via pensionsmyndigheten.se är mer kompletta och kan handläggas snabbare när de kommer på tur.

Anhöriga

Myndigheten tog förra året fram en anhörigbehörighet så att man kan söka bostadstillägg på webben för anhörigas räkning.

– På så sätt kan vi underlätta så att fler får hjälp med sin ansökan som i sin tur blir mer komplett inför handläggning. Utöver det anställer vi och utbildar handläggare, säger Johan Andersson.

– Pensionsmyndigheten bygger också ett nytt system som i högre utsträckning innebär automatiserade flöden och utbyten mellan parter som vi behöver information från för vår handläggning.

Besked att vänta

Regeringen ser det som ”särskilt prioriterat” att Pensionsmyndigheten kortar handläggningstiderna inom bostadstillägget.

Det sa socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) i våras när regeringen i ett så kallade regleringsbrev skärpte instruktionerna för hur Pensionsmyndigheten ska arbeta.

– För att myndigheten ska intensifiera arbetet med att korta handläggningstider inom bostadstillägg för pensionärer återinförs även ett återrapporteringskrav i regleringsbrevet. Myndigheten ska redovisa hur handläggningstiderna utvecklas samt vilka åtgärder som vidtagits för att förkorta dem, skrev regeringen.

Dölj faktaruta
Läs också
Jan Arleij
Publicerad 2019-06-27
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas