Pensionsmyndigheten synas på djupet
Foto: Getty Images
Nyheter | Otillräckligt

Pensionsmyndigheten synas på djupet

Pensionsmyndigheten ska granskas för sina långa handläggningstider när det gäller bostadstillägg till pensionärer.

Jan Arleij
Publicerad 2023-01-04

Det är den statliga myndigheten ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, som har beslutat att inleda en undersökning av styrningen ”av och i Pensionsmyndigheten”.

Granskningen kommer att omfatta både regeringens styrning av myndigheten och hur myndigheten styrs internt.

ISF har själv tagit initiativet. Myndigheten hänvisar i beslutet till att Pensionsmyndigheten under en längre tid har haft problem med långa handläggningstider när det gäller bostadstillägget.

Tre faktorer

ISF lyfter tre faktorer bakom Pensionsmyndighetens problem.

2017 kom en EU-dom som innebar att Pensionsmyndigheten behövde förändra sitt sätt att handlägga garantipension för pensionärer som bor i Sverige och har pension från ett annat EU/EES-land.

– Pensionsmyndigheten har genomfört olika åtgärder som svarar upp mot de förändringar som EU-domen innebär, men kan förbättra stödet till handläggarna ytterligare, poängterar ISF i ett pressmeddelande.

Reformer

Pensionsmyndigheten har förutom EU-domen behövt hantera två andra större förändringar på kort tid: införandet av inkomstpensionstillägget 2021 och regeringens förslag om ett garantitillägg 2022.

– De tre förändringarna har bidragit till att antalet pågående ärenden har ökat kraftigt, menar ISF.

Undersökningen ska granska åren 2010-2022.

Resultatet av kartläggningen är tänkt att redovisas i november.

”Olyckligt”

I somras kom ISF med en rapport som visade på Pensionsmyndighetens stora problem med bostadstillägget för pensionärer.

Trots flera satsningar de senaste åren är handläggningstiderna långa och mängden oavslutade ärenden ökar, konstaterade myndigheten.

Eva-Lo Ighe.

– Det är mycket olyckligt att en förmån som är så viktig för pensionärer med svag ekonomi fungerar så dåligt som bostadstillägget gör i dag, sa Eva-Lo Ighe, generaldirektör vid ISF.

Den genomsnittliga handläggningstiden för nyansökningar var 96 dagar år 2021, betydligt längre än regeringens mål på högst 40 dagar.

Det är ISF

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som ska arbeta för en effektiv och rättssäker socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen.
ISF bildades 2009 och har runt 50 medarbetare. Man granskar och analyserar socialförsäkringsområdet. ISF uppger att man har ”en central roll inom socialförsäkringen genom att bidra till att rätt ersättning betalas ut till rätt person i tid”.
Granskningarna ska förse regeringen och myndigheter med kunskap för att kunna utveckla och förbättra socialförsäkringen.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-01-04

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas