Höjda pensioner blir kommunernas kassako
Foto: Getty Images
Nyheter | Rundgång

Höjda pensioner blir kommunernas kassako

Pensionerna höjs nu för de sämst ställda – men för många märks det inte eftersom kommunerna omedelbart tar hand om höjningen.

Jan Arleij
Publicerad 2022-09-29

Rikspolitikerna slår sig för bröstet när garantipensioner och bostadstillägg höjs, senast när avgående S-regeringen fick igenom en höjning i juni.

Men de tusentals pensionärer som får se sin ekonomiska förstärkning ätas upp av höjda kommunala avgifter för hemtjänst och särskilt boende förbigås oftast med tystnad.

Ett färskt exempel på orättvisan förmedlade TV4 Nyheterna (27/9) när man berättade om 82-åriga Barbro Kjellberg i Östersund som får behålla löjliga 21 kronor av sin pensionshöjning på 1 025 kronor i månaden.

Östersunds kommun gör nämligen som många andra kommuner och vad man enligt lag har rätt att göra: när en pensionär med äldreomsorg får ett högre så kallat förbehållsbelopp till följd av pensionshöjningen så höjer kommunen genast avgiften för platsen på äldreboendet eller i hemtjänsten.

Uppemot 300 000 pensionärer som nyss fått höjd pension riskerar nu att på det här sättet förlora sina utlovade pengar.

SPF Seniorerna har länge pekat på det orimliga i att det staten ger med ena handen tillåts kommunerna ta med den andra, bland annat i rapporten ”Bostadstillägg i särskilt boende – kommunernas kassako?”.

Lagstiftning

I en kommentar till TV4 Nyheterna säger SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström att ”det svenska systemet är förskräckligt”. Kommunerna skäms inte heller – även om man tar hela höjningen intill sista kronan.

– Det behövs en lagstiftning eller ett regelverk som gör att de inkomster som staten beslutar om till de äldre också kommer de äldre till del, säger Peter Sikström till TV4.

Peter Sikström.

Senioren har rapporterat flera gånger om problemet. Bland annat då riksdagsledamoten Sten Bergheden (M) 2019 krävde besked av dåvarande socialförsäkringsministern Annika Strandhäll (S) om en ändring.

– Kommunernas rätt att ta ut avgifter, exempelvis inom äldreomsorgen, är en del av det kommunala självstyret, svarade Annika Strandhäll som dock lovade att beakta problemet ”till exempel när förslag avseende bostadstillägget utformas”.
Emellertid tycks ingenting ha hänt som hjälper Barbro Kjellberg i Östersund.

Det är förbehållsbelopp

Efter att skatt, bostadskostnad och omsorgsavgift är betald ska du ha kvar minst 5 652 kronor per månad om du är ensamstående för personliga utgifter. Om du inte har kvar det beloppet så reduceras din omsorgsavgift. Beloppet kallas för förbehållsbelopp

Dölj faktaruta

Jan Arleij
Publicerad 2022-09-29

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas