Fler icke-akademiker jobbar längre
Nyheter | Pensionsålder
Nu vill även personer med kortare utbildning jobba efter 65 Foto Colourbox

Fler icke-akademiker jobbar längre

Tidigare har det varit främst personer med typiska akademikeryrken som valt att fortsätta arbeta efter 65-årsdagen. Men nu sprider sig trenden.

Publicerad 2012-10-03

Antalet personer som vill eller kan tänka sig att arbeta efter 65 ökar. Tidigare har det varit vanligare att arbeta länge bland akademiker i storstäder. Men de senaste tre åren märks ett tydligt ökat intresse för att fortsätta arbeta sent i livet även bland personer med kortare utbildning. Störst ökning finns bland personer som har en kort eftergymnasial utbildning, rapporterar SVT Rapport.

Tomas Fürth är forskningsledare på Kairos Future:

– Det kan ju ha att göra med att fler och fler inser att pensionen inte motsvarar slutlönen, och då vill man fortsätta att jobba av ekonomiska skäl, säger han till SVT.

Han tror dock att det inte bara är pengarna som spelar in.

– Många i våra undersökningar säger att den sociala biten är minst lika viktig, coh för en del är den viktigare. Att kännna sig nyttig och träffa människor, säger han till SVT.

Regeringen gav den 14 april 2011 direktiv om översyn av pensionsrelaterade åldersgränser och möjligheter för ett längre arbetsliv. Hela pensionsåldersutredningens uppdrag ska slutredovisas senast den 1 april 2013.

Se inslaget om att allt fler jobbar allt längre från SVT här:

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas