Nyheter

Vallöfte om höjd pensionsålder har kört fast

Pensionsgruppen knakar i fogarna. Återigen råder konflikt i hur man ska hitta balansen mellan att höja pensionsåldern till 69 år och att tillräckligt reformera arbetsmarknaden så att människor orkar jobba längre.

Publicerad 2012-01-18

Alliansens vallöfte om att alla ska ha rätt att jobba fram till 69 års ålder har fastnat i förhandlingar mellan de politiska partierna inom pensionsgruppen. Regeringen vill ha en uppgörelse med Socialdemokraterna som dock kräver att andra viktiga regeländringar görs samtidigt, rapporterar Ekot.
– För att överhuvudtaget diskutera förändrade åldersgränser så måste man också göra förändringar på arbetsmarknaden och förändringar i sjukersättningssystemet som gör att fler kan vara kvar på arbetsmarknaden och orka jobba, säger Tomas Eneroth (S).
I dagens läge går det exempelvis inte att få a-kassa eller sjukersättning efter 65.

Finns inget utrymme
De som slutar är ofta personer med tunga jobb och lägre inkomster, medan det är vanligare att akademiker och tjänstemän arbetar kvar högre upp i åldrarna.
Ulf Kristersson (M), socialförsäkringsminister och ordförande i Pensionsgruppen, vill ha enighet i gruppen men är inte beredd att backa i åldersfrågan:
– Det finns inget utrymme att säga vi inte tänker höja några pensionsåldrar, det går bara inte.

Uppskjuten analys
Pensionsgruppen som består av regeringspartierna och socialdemokraterna har också tidigare kört fast på frågan om höjda pensionsåldrar kontra reformer på arbetsmarknaden. Exakt vad S vill ha men inte får av M för att få en uppgörelse är inte redovisat utanför Pensionsgruppen.
Återstår att se om vallöftet kommer att kunna infrias. En särskild utredning tittar på frågan och skulle i måndags ha gett en delrapport. Denna har skjutits upp till april.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Utredning pågår

Regeringen gav den 14 april 2011 direktiv om översyn av pensionsrelaterade åldersgränser och möjligheter för ett längre arbetsliv. Inför beslutet gick diskussionen het mellan regeringen och Socialdemokraterna, precis som nu. Hela uppdraget ska slutredovisas senast den 1 april 2013.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas