Nyheter

Högre pensionsåldrar måste utredas djupare

Att höja pensionsåldrarna visar sig vara mer komplicerat än väntat. Regeringen har beslutat att ge Ingemar Eriksson förlängd utredningstid.

Publicerad 2012-01-15

Ett delbetänkande av ”Utredningen om översyn av pensionsrelaterade åldersgränser och möjligheter för ett längre arbetsliv” skulle ha lagts fram i morgon måndag den 16 januari. Så blir det inte.
I stället beslutade regeringen vid sitt sammanträde i torsdags att låta enmansutredaren Ingemar Eriksson arbeta vidare till den 15 april.

Analys kräver mer tid
Motiveringen formulerar regeringen så här i ett tilläggsdirektiv:
”Omfattningen av analysfasen motiverar ytterligare utredningstid innan ett delbetänkande kan lämnas.”
Det här möjliggör för mer diskussion av olika underlag, skriver Ingemar Eriksson på utredningens egen hemsida:
– På tre seminarier kommer experter att redovisa sina analyser och svara på frågor. De flesta underlagsrapporter har lämnats till utredningen och de granskas och kompletteras för närvarande.

Arbete och hälsa
Det preliminära seminarieprogrammet styrs av när olika rapporter blir klara men ser i dagsläget ut så här:
–    7 mars Arbete, hälsa och ålder
–    15 mars Behovet av förändring
–    20 mars Hinder för ett längre arbetsliv

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Slutmål 2013

Regeringen beslutade den 14 april 2011 direktiv om översyn av pensionsrelaterade åldersgränser och möjligheter för ett längre arbetsliv.
Utredningen ska enligt sina direktiv i en första fas göra en analys av de nuvarande åldersgränserna och de hinder och möjligheter som finns för ett längre arbetsliv. Det är denna del som nu är uppskjuten till den 15 april.
Hela uppdraget ska slutredovisas senast den 1 april 2013.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas