Fler seniorer på nätet – men långt ifrån alla
Foto: Getty Images
Nyheter | Förändring

Fler seniorer på nätet – men långt ifrån alla

Internetanvändningen ökar bland äldre. Det visar en färsk undersökning från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Jan Arleij
Publicerad 2022-12-02

Internetanvändningen i de två äldsta åldersgrupperna i undersökningen, 65-74 år och 75-85 år, har varit betydligt lägre jämfört med den yngre befolkningen, men de senaste åren har en ökning skett, konstaterar SCB.

Nio av tio personer i åldern 65-74 år och åtta av tio i åldern 75-85 år uppgav att de använde internet under de senaste tre månaderna 2022.

Jämfört med 2018 innebär det en ökning med 8 procentenheter i åldersgruppen 65-74 år respektive 19 procentenheter i den äldsta undersökta åldersgruppen 75-85 år.

Men det är långt kvar till de yngre gruppernas nivåer. Under 2022 uppgav drygt 96 procent av personer i åldern 16-64 år att de använt internet under de senaste tre månaderna.

Många utanför

Totalt är det 3 procent av befolkningen som aldrig använt internet. Till största del återfinns de som aldrig använt internet i åldersgruppen 75-85 år där 15 procent aldrig använt internet.

De nya siffrorna och jämförelserna finns med i undersökningen ”Befolkningens it-användning 2022” som SCB presenterade för en tid sedan (18/11).

Har fördubblats

Undersökningen visar bland mycket annat att användningen av olika digitala hälsotjänster har ökat bland personer i åldern 65-85 år de senaste tre åren.

Exempelvis har andelen som har bokat tid hos läkare eller tandläkare mer än fördubblats mellan 2020 och 2022 – från 16 till 38 procent i gruppen 65-74 år, och från 10 till 28 procent bland 75-85-åringarna.

Under samma period har andelen som har tagit del av sin personliga hälsojournal på nätet ökat från 25 till 41 procent bland 65-74-åringarna och från 15 till 32 procent bland personer i åldern 75-85 år.

Bank och e-post

Andra resultat från årets undersökning visar att de tre vanligaste internetanvändningsområdena bland personer i åldern 65-85 år är att utföra bankärenden, skicka och ta emot e-post och att söka information om varor och tjänster.

Omkring åtta av tio personer i åldern 65-74 år och sex av tio personer i åldern 75–85 år anger att de utfört någon av dessa aktiviteter under de senaste tre månaderna.

Foto: Getty Images

Undersökningen

2022 fanns 8 283 819 personer i åldern 16-85 år folkbokförda i Sverige. Av dessa ingick 7 000 personer i urvalet och svarsfrekvensen uppgick till 36,7 procent.
Sedan 2014 har SCB lagt till åldersgruppen 74–85 år i urvalet.
I EU-samarbetet och i den statistik som publiceras på Eurostats hemsida används 16-74 år.

Här hittar du hela undersökningen ”Befolkningens it-användning”.

Källa: SCB

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-12-02

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas