Nyheter

Fler utnyttjar rätt att bo ihop

Antalet äldre som ansöker om parboende ökar kraftigt, visar Socialstyrelsen uppföljning.

Publicerad 2013-12-20

Socialtjänstlagen medger sedan 1 november 2012 att personer med särskilt boende har rätt att bo tillsammans med sin make, maka eller sambo.

Nu har Socialstyrelsen följt upp lagändringen för att se hur många par som ansökt och i vilken utsträckning kommunerna har beviljat ansökningarna.

Resultatet visar att under perioden november 2012-april 2013 sökte 257 par gemensamt boende. Det är nästan lika mycket som för hela 2012 då 282 par sökte.

Antalet ansökningar har alltså ökat kraftigt, även om det sker utifrån låga nivåer. Det är dock för tidigt att avgöra om ökningen beror på att rättigheten numera är lagstadgad och att det då ligger närmare till hands att ansöka eller om det är en trend, skriver Äldre i Centrum.

Kommunerna har under den studerade halvårsperioden beviljat parboende för 90 procent av ansökningarna, vilket är en lika stor andel som för helåret 2012.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Bo tillsammans

Socialstyrelsen har gett ut vägledningen Rätten att fortsätta bo tillsammans i ett äldreboende.

Du hittar den här.

Dölj faktaruta
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas