Forskare från 30 länder kartlägger farlig ålderism
Nyheter
Foto Colourbox

Forskare från 30 länder kartlägger farlig ålderism

Nu ska forskare vid Linköpings universitet fördjupa kunskaperna om ålderismen i det svenska samhället. Medlet är ett samarbete med forskare från ett trettiotal europeiska länder.

Publicerad 2015-03-20

– Ålderism är ett samhällsproblem och vi vill göra beslutsfattare och allmänhet medvetna om detta, säger Andreas Motel-Klingebiel, professor på nationella institutet för forskning om äldre och åldrande, Nisal, vid Linköpings universitet.

Universitetet kommer att vara sammankallande för den svenska delen av det europeiska samarbetet.

Syftet är att öka den vetenskapliga kunskapen inom området ålderism. Man vill samtidigt nå beslutsfattare och allmänhet.

– Genom att skapa ett tvärvetenskapligt nätverk mellan svenska forskare som håller på med det här, kan vi se vad som behöver göras. Faktum är att det finns ett akut behov av en ny generation forskare inom området, säger Andreas Motel-Klingbiel.

Forskarna vid LiU anser att diskriminering på grund av ålder är ett vanligt och allvarligt fenomen.  Men man anser att det talas för lite om ålderism.

För de människor som utsätts för ålderistiska attityder kan det bidra till försämrad kognitiv och fysisk förmåga, menar forskarna.

Exemplen finns på många håll. Särbehandling på grund av ålder sker både kring kaffebordet, i arbetslivet och i media. Sjukvården får inte tilldela patienter tjänster utefter ålder, ändå finns i vissa fall övre gränser för exempelvis screening, skriver man i ett pressmeddelande på sin hemsida.

– Hur kommer det sig att det ses som rättvist att ge en 40-åring en ny lever, men inte en 80-åring? Eller, varför syns inte äldre människor i tv? Att särbehandla människor på ett negativt sätt utifrån ålder ses i många fall inte ens som diskriminering utan som ”naturligt”, säger Andreas Motel-Klingbiel.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Stort universitet

Linköpings universitet – LiU – är ett av Sveriges större lärosäten.

LiU:s campus finns i Linköping och Norrköping

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas