Nyheter | Omsorg | Vård | Medicinering

Fortsatt kamp mot dålig koll på läkemedel

Felaktig behandling med läkemedel av äldre sker varje dag. Hur ska gisslet kunna förebyggas och helst stoppas?

Jan Arleij
Publicerad 2017-07-04

SPF Seniorerna och PRO har sedan många år samarbetat med Apoteket i projektet Koll på läkemedel, för att motverka skadlig läkemedelsbehandling bland seniorer.

Diskussionen gick på tisdagseftermiddagen vidare i Almedalen, på Äldreforums scen.

Koll på läkemedel

– Hur säkerställer vi en trygg och säker läkemedelsbehandling för landets två miljoner pensionärer? var grundfrågan som vändes ut och in på av de medverkande experterna.

Lars-Åke Söderlund, chef nationella kunder Apoteket, Eva Fernvall, chef Public Affairs Apoteket, Christina Tallberg, ordförande PRO, Eva Olofsson, ordförande SKL:s beredning för primärvård och äldreomsorg, Christina Rogestam, före detta ordförande SPF Seniorerna fanns i panelen, som konstaterade att felaktig läkemedelsbehandling inte bara leder till onödigt lidande utan också kostar vården stora summor.

Mycket återstår

– Det finns en bestämmelse om att äldre som är 75 år och äldre har rätt till en läkemedelsgenomgång. Men det sker inte fullt ut, sa Eva Fernvall.

Projektet har gjort stor skillnad, menade Lars-Åke Söderlund, även om mycket lång väg återstår.
– Det finns stora skillnader mellan män och kvinnor och det finns stora regionala skillnader. Det innebär att vården blir helt ojämlik.

Christina Rogestam sa sig vara beredd att ta Öckerö kommun i örat – deras siffror i Koll på läkemedels-statistiken är extremt svaga till förfång för seniorerna i kommunen.

Läkemedelskrockar

Rogestam slog också ett slag för att den interaktionskontroll som exempelvis apotek kan göra också måste genomföras med automatik – utan att seniorer själva ska behöva be om och se till att det sker.

– Jag håller med dig, det stödet bör apoteket, vården och äldreomsorgens personal stå för, svarade Eva Olofsson.

Utbildning

Fortsatt utbildning – såväl av seniorer som av professionen måste fortgå, menade Lars-Åke Söderlund.

– Det är vägen fram. Det behövs en mall  här som SKL bör kunna ta fram.

Det är av stor betydelse om äldre själva ställer krav och lär sig mer om de här frågorna, sa Eva Fernvall. Det behöver fortgå.

– Det kommer det att göra, försäkrade Christina Rogestam.

Panelen var överens om att den nationella läkemedelslista som ser ut att dröja uppemot fem år måste komma fram snarast möjligt.

 

Jan Arleij
Publicerad 2017-07-04

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas