Fyra steg i kamp mot äldrevåld
Nyheter | Våld mot äldre
Foto: Colourbox

Fyra steg i kamp mot äldrevåld

Det finns en rad saker samhället kan göra för att motverka våldet mot äldre.

Jan Arleij
Publicerad 2018-06-15

Brottsofferjourens ordförande Sven-Erik Alhem kräver i en debattartikel att gamla föreställningar om att äldre inte utsätts för våld nu måste omprövas på allvar.

Många drabbas

2017 sökte 2 384 äldre personer, främst kvinnor, stöd hos Brottsofferjouren, som bedömer att mörkertalet är stort, eftersom våldsutsatta äldre känner skam och sällan anmäler förövarna.

Dölj faktaruta

Krävs mer kunskap

Fyra åtgärder skulle kraftigt förbättra situationen, menar Sven-Erik Alhem.

• Kunskapen om våld i nära relation måste öka och ämnet är därför nödvändigt på fler utbildningar. Från den 1 juli i år blir våld i nära relation obligatoriskt på sju utbildningar enligt den nya utbildningslagstiftningen, bland annat för läkare, jurister och socionomer. Men det räcker inte – samma insatser krävs på vård- och omsorgsutbildningar och inom habilitering. En del i utbildningen måste fokusera på äldre.
• Forskning kring våld mot äldre i nära relation måste öka. Även statistiken på området måste bli bättre, den är i dag näst intill obefintlig.
• Sekretessen mellan myndigheter måste mildras. Det är nödvändigt att hälso- och sjukvård, omsorg, polis och socialtjänst kan samverka för att brottsutsatta äldre ska få adekvat stöd och hjälp. Det skulle även förenkla förmedlingen av utsatta till ideella stödorganisationer.
• Våga se och våga fråga om du tror att någon äldre far illa i sin relation. Våldet är skambelagt och att anmäla exempelvis sitt eget barn kräver stort mod.

FNs dag

Brottsofferjouren för fram kraven i samband med att den 15 juni är FNs dag mot våld och övergrepp mot äldre, ”World Elder Abuse Awareness Day”.

– Med en växande global befolkning av äldre människor och med ökande livslängd växer också det allvarliga problemet med våld mot äldre, ett problem som påverkar hälsa och mänskliga rättigheter och som kan orsaka död, skriver FN.

– Det är därför viktigt att öka medvetenheten om våldet för att därmed förhindra det när och där det är möjligt.

Fattigdom en risk

Sven-Erik Alhem lyfter i Brottsofferjourens debattartikel ett samband mellan svag ekonomi och social utsatthet.

Siffror från Pensionsmyndigheten visar att 15,2 procent av Sveriges äldre kvinnor (65 år och över) har en disponibel inkomst under den relativa fattigdomsgränsen eller gränsen för låg ekonomisk standard. Detta försvårar för många äldre kvinnor att få ett eget boende, konstaterar Sven-Erik Alhem.

– För äldre kvinnor är dålig ekonomi många gånger en avgörande faktor som gör det omöjligt att lämna den som misshandlar.

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att få kraften tillbaka. Grunden är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-06-15

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas