Så ska våldet upptäckas
Nyheter | Utsatta

Så ska våldet upptäckas

Det svårupptäckta våldet mot äldre kvinnor ska nu bekämpas mer aktivt i Stockholm stad.

Jan Arleij
Publicerad 2017-11-02

Vägen går via äldreomsorgens personal. Om de kan bli bättre på att upptäcka och agera mot våld i nära relationer är mycket vunnet, menar initiativtagarna Stockholms stad och kvinnojourernas riksförbund Unizon.

– Äldreomsorgen har en unik möjlighet att hjälpa våldsutsatta äldre kvinnor till en ålderdom fri från våld, men behöver bli bättre på att både upptäcka och agera mot våld i äldres nära relationer, säger Olga Persson, generalsekreterare i Unizon.

Unizons generalsekreterare Olga Persson.

Metoden är utbildning. Under fyra dagar i november ska Unizon utbilda cirka 200 av stadens 220 biståndshandläggare inom äldreomsorgen i att upptäcka och hjälpa äldre personer som blir utsatta för våld i en nära relation.

I samarbetet mellan staden och Unizon, som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp, ingår också att ta fram information riktad direkt till äldre som kan vara utsatta för våld.

Hemtjänstpersonal 2018

Satsningen mot våld mot äldre kvinnor finns med även i 2018 års budget, vilket innebär att också hemtjänstpersonal ska kunna gå utbildningen.

– Våldet mot äldre kvinnor uppmärksammas alldeles för lite och mörkertalet är stort. Det är viktigt att skapa en förståelse för att äldre kan ha precis samma problem som yngre, till exempel en partner som slår en, säger Clara Lindblom, äldre- och personalborgarråd Stockholm.

Clara Lindblom, V
Äldreborgarrådet Clara Lindblom.

– Därför är det avgörande att personal i äldreomsorgen och andra som möter äldre har rätt kunskap och vet hur de ska agera när det sker.

Frågor som ska få svar

  • Vilket utrymme finns det för hemtjänstpersonal och biståndshandläggare att dela information om våld mot brukare med tanke på sekretessbestämmelser?
  • Vad behöver biståndshandläggare tänka på i bedömningssamtal med brukare för att upptäcka våldsutsatthet?
  • Hur ska en biståndshandläggare agera när våldet kommer till hens kännedom?

Bland annat dessa frågor måste biståndshandläggare lära sig för att bli effektivare i arbetet mot våld mot äldre kvinnor.

Stockholm bedömer att mörkertalet när det gäller äldre kvinnors våldsutsatthet är extremt stort.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-11-02

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas